Po Kongresie UTW

Wolę się uczyć niż pouczać” –  napisał Wojciech Młynarski w jednej ze swoich piosenek dla Ireny Santor i trudno
nie przyznać mu racji.

II Kongres UTW odbył się 30 marca br. w Teatrze Wielkim w Warszawie i zainicjował cykl wydarzeń dla uczczenia obchodów 40. lecia ruchu UTW w Polsce. Zwieńczeniem tej uroczystości było przyjęcie Deklaracji Końcowej II Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, która podkreślała, iż jest to oddolny, edukacyjny ruch obywatelski osób starszych, którego inicjatorką w 1975 roku była prof. Halina Szwarc. Deklaracja podkreśla ilościowy i merytoryczny rozwój UTW, który doprowadził do powołania stałej Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej oraz przyjęcia przez Radę Ministrów pakietu dokumentów, w tym „założeń Długofalowej Polityki Senioralnej na lata 2014-2020”. Najważniejszym celem strategii rozwoju ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku uznano zwołanie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, co w konsekwencji między innymi da szansę reprezentowania interesów osób starszych wobec władz publicznych oraz zbudowania silnej marki pod nazwą „Profesjonalny UTW”. Kongres stał się miejscem dla uporządkowania dokonań i wyznaczenia nowych wyzwań Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Jeden z uczestników dyskusji – prof. Bolesław Samoliński – wezwał całe środowisko do stworzenia struktur partnerstwa społecznego, opartego na edukacji.

Pani Anna Komorowska Małżonka Prezydenta RP  objęła Patronatem  Honorowym II Kongres UTW i dokonała jego otwarcia, a Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe kilku najbardziej zasłużonym liderom UTW. Wśród nich znalazła się nasza koleżanka, wiceprezes TUTW Lidia Królikowska, która otrzymała Złoty Krzyż Zasługi RP. Cieszymy się i serdecznie gratulujemy!

Lidka     wszyscy odznaczeni

Wręczono również tytuły i dyplomy laureatom konkursu „Wielka osobowość Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, co było poprzedzone odczytaniem laudacji. Natomiast 5 firm/instytucji/organizacji zaprezentowano jako laureatów w Konkursie Srebrnej Gospodarki „Przyjaźni Seniorom”.

                                    przyjaźni seniorom- po kongresie

Podczas Kongresu,  z ust wysokich przedstawicieli, np.: Jacka Michałowskiego – Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Posła Michała Szczerby, Przewodniczącego Komisji Polityki Senioralnej i innych osób padały słowa uznania i podziwu dla naszego zaangażowania, zapału i dokonań.

Na zakończenie wystąpiła Irena Santor, którą podziwialiśmy szczerze za radość życia, dowcip, wdzięk i niesłabnący profesjonalizm. Brawo! Wpisała się swoim recitalem w wygłoszoną wcześniej przez jednego z mówców maksymę „Licz czas, w którym możesz zrobić coś dla innych”.

KK

Publikacja 9 kwietnia 2015