Plener w Szafarni

W dniach od 4 do 10 sierpnia 2014 odbył się kolejny już plener malarski w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni.
W pięknym parku otaczającym eklektyczną budowlę z końca XIX wieku – miejscu licznych imprez kulturalnych,
pośród drzew pamiętników przyrody: Lipy Chopina i Dębów Dziewanowskich, członkowie II grupy sekcji
plastycznej w pełni oddali się swojej pasji. Prace powstałe podczas pleneru artyści zaprezentowali na wernisażu
wystawy,
który odbył się 28 września w Szafarni

   Plener Szafarnia 1      Plener Szafarnia 2

   Plener Szafarnia 3      Plener Szafarnia 4
Publikacja 25 listopada 2014