Pilny kwestionariusz

Drogie Słuchaczki, drodzy Słuchacze,

w ramach współpracy pomiędzy UMK a TUTW, Katarzyna Szkudlarek – studentka psychologii, zwraca się z prośbą do  członków TUTW o wypełnienie kwestionariusza. Zadanie polega na ustosunkowaniu się do poszczególnych pozycji poprzez wybranie odpowiedzi z listy albo wpisanie słowa lub liczby. Badanie dotyczy mechanizmu, dzięki któremu człowiek wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia życiowe, aby usprawniać funkcjonowanie słuchu.

Link do kwestionariusza:   https://ankiety.umk.pl/v3/index.php/592676?lang=pl

Liczę na Państwa życzliwość.

W imieniu studentki serdecznie dziękuję za wypełnienie kwestionariusza.

H.O.

Publikacja 20 marca 2024