Pilne zarządzenie UMK

Drodzy Słuchacze,

w związku z zarządzeniem Władz Uczelni oraz apelem Dziekana Wydziału Matematyki
i Informatyki UMK Prof. dr hab. Stanisława Kasjana, zwracamy się do wszystkich
uczestników wykładów w auli przy ul. Chopina z prośbą o bezwzględne
przestrzeganie zarządzeń dotyczących obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią.

po pierwsze: na wykład przychodzimy nie wcześniej niż 15 min.
przed jego rozpoczęciem, czyli o 15.45,
po drugie: wchodząc do budynku wszyscy bezwzględnie powinniśmy
zakładać maseczki,
po trzecie: za niedostosowanie się do tych rozporządzeń grozi nam odmowa wynajmu sali.

Zarządzenie dotyczy udziału we wszystkich spotkaniach i zajęciach, które odbywają się w budynkach uniwersyteckich.

Apelujemy o dyscyplinę w tym względzie.
Zarząd TUTW

Publikacja 22 października 2021