P A M I Ę T A M Y

3 marca 2018 roku zmarła nasza długoletnia, zasłużona słuchaczka i koleżanka, Pani  Elżbieta Rynkowska.

Pani Ela emanowała życzliwością wobec całego świata, kochała ludzi, przyrodę, zwierzęta i sztukę. Jej prace malarskie

zapełniły całe mieszkanie.

 

Po przejściu na emeryturę zaangażowała się w działalność Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Przez sześć lat była

członkiem Zarządu. Zawsze czynnie uczestniczyła w jego posiedzeniach, angażowała się w całokształt życia Stowarzyszenia,

chętnie służyła radą i pomocą.

 

Przez kilka lat z wielkim kunsztem prowadziła Kronikę Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Logo TUTW to również dzieło Pani Eli.

 

W 2004 roku zainicjowała powstanie Sekcji Brydżowej, której działalność koordynowała przez 8 lat. Życzliwa i opiekuńcza

starała się, żeby wszyscy uczestnicy czuli się oczekiwani i równoprawni. Organizowała turnieje brydżowe, kolejne jubileusze

sekcji i obchody świąt.

 

To dzięki Pani Eli brydżyści do dziś mogą spotykać się w licznym gronie ludzi o podobnych zainteresowaniach, czerpać z tego

radość,rozwijać swoje umiejętności gry, ćwiczyć umysły, spędzać wolny czas, zawierać znajomości a nawet przyjaźnie.

 

Dziękujemy za poświęcony czas, troskę, serce, optymizm, uśmiech i to, że w każdym starała się znaleźć zalety i cechy godne

podkreślenia.

 

Ciepło i życzliwość, zatroskanie o otoczenie, przyjaźnie utrzymywane latami, odpowiedzialność a także poczucie humoru

– wszystko to złożyło się na postać pięknego człowieka, który przeżył swe życie zasługując na pamięć i godne naśladownictwo.

 

Cześć Jej Pamięci

Publikacja 11 marca 2018