Ogłoszenie

Szanowne Słuchaczki, szanowni Słuchacze,

22 maja 2024 r o godz. 16.00 w Auli Collegium Humanisticum odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TUTW.

W programie zebrania między innymi:

a/ sprawozdanie z gospodarki finansowej TUTW za rok 2023,

b/ sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej TUTW za rok 2022/23,

c/ wybory do Zarządu TUTW.

d/ zmiany w Statucie TUTW.

e/ zatwierdzenie sprawozdań i wniosków,

f/ podjęcie uchwał.

ZAPRASZAM

H.O.

Publikacja 7 maja 2024