Ogłoszenia

1/ 15 maja b.r. (środa) o godz. 16.00 wyjątkowo! wykład odbędzie się w Auli Magna na Wydziale Teologicznym.

2/ 22 maja b.r. (środa) o godz.13.00 w ramach Sekcji Turystyki Krajowej i Zagranicznej będzie zwiedzanie Ratusza Staromiejskiego.

3/ 22 maja b.r. (środa) o godz. 16.00 w Auli Collegium Humanisticum odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków TUTW.

Informacje dla kandydatów do Zarządu TUTW:

Członkowie TUTW chętni do pracy społecznej w Zarządzie powinni odznaczać się następującymi cechami charakteru:

  • pracowitość,
  • kreatywność,
  • dyspozycyjność,
  • odpowiedzialność,
  • umiejętność pracy w grupie.

Kandydat powinien w kilku punktach podać swoje doświadczenia zawodowe i pozazawodowe. Informacje proszę wysłać do 20 maja b.r. na adres: biuro@tutw.org

W imieniu Zarządu TUTW

Hanna Osińska

Publikacja 9 maja 2024