Mamy w swoim gronie dziesięciolatka.

Tak. To prawda. Minęło właśnie 10 lat od kiedy chór TUTW postawił pierwsze kroki.
Pomysłodawczynią, czyli matką, była Irena Podlewska.
Natomiast akuszerką, ówczesna wiceprezes Zarządu TUTW Barbara Czerwińska.
Pierwsze małe kroczki w 2003 roku chór stawiał w składzie: Krystyna Garczyńska, Aniela Gorczyca,
Anna Jarońska, Jolanta Jasińska, Barbara Klonowska, Irena Podlewska, Urszula Rudnicka, Liliana Weber,
Joanna Wrzesińska i Krystyna Ziemlewska. Ale przez 10 lat tworzyły go 74 osoby.
Pamiętamy także o tych, którzy odeszli.
Teraz chór MELODIA jest zespołem czterogłosowym i liczy 35 osób.

To potęga! Chór rozwija się!

Pierwszym dyrygentem była Agnieszka Brzezińska, a od 1 września 2009 roku Anna Stelter.
Rozszerzyła ona repertuar i zaostrzyła wymagania wobec chórzystów.
Prace chóru, jak zawsze, odbywają się w klubie MSM SOBÓTKA. Repertuar jest urozmaicony,
a więc obejmuje zarówno pieśni patriotyczne jak i okolicznościowe, np. kolędy i pastorałki.

Chór jest zawsze tam, gdzie jest bardzo potrzebny. Uświetnia uroczystości TUTW
i obchody ważnych świąt, w których wszyscy bierzemy udział.
Znamy nasz chór, ale znają go także dobrze mieszkańcy miasta i regionu.
Ma także osiągnięcia.
Na IV Juwenaliach III Wieku w Warszawie otrzymał wyróżnienie.
W jego historii są występy na regionalnych i ogólnopolskich imprezach.
Niezapomniany był jego udział podczas XI Ogólnopolskiego Zjazdu Krystyn w Toruniu 13 marca 2008 roku.
MELODIA współpracuje z dziećmi i młodzieżą, a mowa tu o projekcie „Młodzi i starsi razem”.
To naprawdę piękne przedsięwzięcie!

Nasz chór, jak przystało na dziesięciolatka, dokształca się i rozwija.
Podoba się coraz bardziej odbiorcom jego wzruszających koncertów.
Warto dodać, że dzięki staraniom Zarządu TUTW chór prezentuje się świetnie,
ma nowe ubiory i może zawsze, gdy jest zapraszany, wyjeżdżać na występy.

Zaśpiewajmy Chórowi TUTW sto lat i cieszmy się, bo jest naszą wizytówką!
KK

2013-12  Jubileusz chóru - 2small
Zdjęcie: Wojtek Buss

2013-12  Jubileusz chóru - 1small
Zdjęcie: Jurek Lenski

Publikacja  12 grudnia 2013 r.