Konferencje

24 i 25 listopada br. odbyły się dwie konferencje, poświęcone aktywizacji seniorów, w których wzięli udział członkowie Zarządu i inni członkowie naszego stowarzyszenia.

24.Listopada w Dworze Artusa uczestniczyliśmy w  XVII Toruńskim  Forum Organizacji pozarządowych.

Konferencja dotyczyła podsumowania pracy Rady Działalności Organizacji Pożytku Publicznego i wyboru nowych władz.

Równolegle uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w II  blokach warsztatowych.

Na spotkaniach członkowie różnych jednostek dzielili się doświadczeniami ze swojej działalności, przedstawiano różne formy pracy. My też mieliśmy chwilę (za krótką), by przedstawić zakres naszej działalności.

25.listopada Konferencja organizowana przez Fundację Gospodarczą PRO EUROPA była poświęcona „ Aktywizacji społecznej i zawodowej seniorów” w Regionie jak i za granicą.

Goście z zagranicy podzielili się doświadczeniami w pracy z seniorami w swoich krajach (Goście z Brukseli i Malty).

Przedstawiono uczestnikom uwarunkowania prawne analizę SWOT aktywizacji zawodowej osób na emeryturze. Jak zachęcać, promować i rozwijać zainteresowania seniorów w lokalnym środowisku, przedstawiono potrzeby i bariery pracodawców wobec aktywności zawodowej seniorów.

Wszyscy prelegenci wskazywali na to, jak ważna jest aktywność seniorów. Udzielali porad jak zachęcać, promować i rozwijać zainteresowania seniorów utrzymaniem społecznych relacji w lokalnym środowisku.

Zdobyte nowe doświadczenia, z pewnością będziemy mogli zastosować w naszym stowarzyszeniu z korzyścią dla naszych członków.

Krystyna Wójcik

Publikacja 1 grudnia 2022