Konferencja regionalna UTW

W dniach 10 – 11 października 2011 r. w Toruniu odbyła się konferencja regionalna UTW z województwa
kujawsko-pomorskiego, zorganizowana przez Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Patronat honorowy
nad konferencją objął Marszałek Województwa Kujawsko -Pomorskiego Piotr Całbecki.
Konferencja została sfinansowana ze środków programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Wsparcia finansowego udzielił również  samorząd województwa kujawsko-pomorskiego.
To pierwsza tego typu konferencja w województwie kujawsko-pomorskim, a jej celem było
wzmocnienie integracji i współpracy między UTW, wymiana doświadczeń oraz promowanie działań
na rzecz społeczności lokalnych, szczególnie współpracy międzypokoleniowej i wolontariatu osób starszych.
W konferencji obradującej pod hasłem „Uniwersytety Trzeciego Wieku – atrakcyjną formą aktywności
osób starszych” uczestniczyło 13 UTW z województwa oraz zaprzyjaźnione uniwersytety z Płocka i Malborka.

Przybyli również goście z Urzędu Marszałkowskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
oraz z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK.
Spotkanie przedstawicieli UTW było okazją do bliższego poznania się, zaprezentowania dorobku
poszczególnych uniwersytetów, jak również omówienia spraw ważnych dla studentów trzeciego wieku.
Jedną z takich ważnych spraw było zaprezentowanie stanu przygotowań do projektu
„Rok 2012 – Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku” oraz wypracowanie postulatów związanych z obchodami.
Podczas dwudniowej konferencji  przedstawiciele 15. UTW , oprócz udziału w obradach plenarnych
i warsztatowych, wspólnie ze słuchaczami  Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Auli UMK
zainaugurowali rok akademicki 2011/2012.
Uroczystość inauguracji zaszczycili swoją obecnością Prezydent Torunia Michał Zaleski
oraz Prorektor ds.  Studenckich UMK prof. dr hab. Witold Wojdyło.
Po hymnie studenckim „Gaudeamus igitur” w wykonaniu chóru TUTW „Melodia”
i wystąpieniach  okolicznościowych, prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska z Collegium Medicum UMK
wygłosiła wykład pt. „Promocja zdrowia oraz prewencja starzenia patologicznego”.
Zwieńczeniem inauguracji był  koncert w wykonaniu chóru męskiego „Copernicus”, a w kuluarach Auli
wystawa obrazówi rękodzieła sekcji artystycznych Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
                                                                                                                                        Lidia Królikowska
Poniżej galeria zdjęć z konferencji oraz z inauguracji roku akademickiego.

 

KONFERENCJA20UTW20-2002

 
KONFERENCJA20UTW20-2003

 
KONFERENCJA20UTW20-2004

KONFERENCJA20UTW20-2006

KONFERENCJA20UTW20-2007

inauguracja 2011-12

KONFERENCJA UTW - 11