Konferencja – „Dialog międzypokoleniowy”

28 września b.r. w Kolegium Jagiellońskim Toruńskiej Szkoły Wyższej odbyła się konferencja na temat. „Dialog międzypokoleniowy – rzeczywistość i perspektywy”

W konferencji udział wzięli pracownicy naukowi szkół wyższych oraz praktycy, czyli   działacze stowarzyszeń, bibliotek i warsztatów twórczych. Swoje referaty zaprezentowali także studenci i uczniowie szkół średnich. Wystąpienia dotyczyły aktywności seniorów, ogromnej roli współczesnych dziadków oraz komunikacji międzypokoleniowej.

Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku reprezentowała Krystyna Kuras – wiceprezes ds. programowych. Z racji doświadczenia w pracy TUTW przedstawiła aktywność seniorów w ramach naszego stowarzyszenia i podała przykłady współpracy międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem sekcji wolontariatu, poetyckiej oraz tańca w kręgu.

Dziękujemy organizatorom konferencji, czyli Kolegium Jagiellońskiemu za zaproszenie do współpracy.

Zapraszam naszych słuchaczy do zapoznania się z referatami, które ukażą się w I kwartale 2022 roku w zbiorze pokonferencyjnym pn. „Dialog międzypokoleniowy – rzeczywistość i perspektywy”, zaplanowanej przez Instytut Jagielloński.

Hanna Osińska

  

   

 

Publikacja 20 października 2021