Komunikaty i zaproszenia

Koleżanki i Koledzy!

     Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym dla amatorów – KATAR FOTOGRAFIA – pt. „Ciekawość”. Termin zgłoszeń 9 maja br.

Szczegóły o tych i innych atrakcjach na www.woak.torun.pl

    

      Warto także odnotować, że Samorząd Województwa przystąpił do opracowania Strategii rozwoju województwa kujawsko – pomorskiego. Stawia sobie za cel modernizację regionu i wzrost jego konkurencyjności. W związku z tym wiceprezes ds. programowych otrzymała osobiste zaproszenie do włączenia się w konsultacje społeczne projektu Strategii ze względu na branżową wiedzę i merytoryczne zaangażowanie, a więc do udziału w pracach panelu eksperckiego poświęconego włączeniu społecznemu. Pierwsze spotkanie już 17 lutego.

     Jesteśmy doceniani i potrzebni. Dziękujemy za uznanie.

Publikacja 13 lutego 2020