KOMUNIKATY

1/ Zarząd TUTW na posiedzeniu 22 sierpnia 2023 r podjął Uchwałę nr 15/23 o podniesieniu składki członkowskiej do wys. 60 zł za semestr.

Wpisowe pozostaje bez zmian.

2/ Przypominam, że wszystkie zajęcia TUTW rozpoczynamy w październiku 2023r.                                                        

W imieniu Zarządu TUTW

Hanna Osińska

Publikacja 24 sierpnia 2023