KOMUNIKATY

11 maja b.r.(środa, godz. 16.00) w ramach sekcji dyskusyjnej, zamiast dr Rafała Grabowskiego – psychologa WSB w Toruniu, odbędzie się spotkanie z ks. dr hab. Dariuszem Iwańskim. Temat prelekcji – „Zawsze się radujcie – Św. Paweł do Tesaloniczan”.

#

1 czerwca b.r. o godz. 16.00 na Wydziale Teologicznym odbędzie się spotkanie z Anną Wołek – dyr. Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu.

ZAPRASZAM

H.O.

Publikacja 4 maja 2022