Komunikat

Zgodnie z zarządzeniem nr 4 Rektora UMK z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na UMK w Toruniu, w okresie od 10 do 30 stycznia 2022 r. wykłady sekcji naukowej i dyskusyjnej oraz inne zajęcia prowadzone w grupach liczących powyżej 30 osób zostają odwołane.

Zarząd TUTW

Publikacja 5 stycznia 2022