KOMUNIKAT

Zgodnie z Zarządzeniem nr 242 Rektora UMK z dnia 1grudnia b.r., Zarząd TUTW 8 grudnia 2021 r. podjął uchwałę o zawieszeniu od 11 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zajęć TUTW tylko w pomieszczeniach uniwersytetu.

Zarząd TUTW

Publikacja 9 grudnia 2021