„Kolorowy trzeci wiek”

14 listopada b.r. w ACKiS „Od Nowa” w Toruniu odbyła się 9. edycja konkursu plastycznego pn. „Kolorowy trzeci wiek”. W konkursie uczestniczyło 38 malarzy z UTW woj. kujawsko-pomorskiego i regionu, w tym z TUTW.

Prof. Jan Pręgowski, w podsumowaniu konkursu, podkreślił, że prace były na wysokim poziomie, wykonane różnorodną techniką i o różnej tematyce. Przyznał, że jury miało trudne zadanie – spośród 76 prac wybrać tylko 8.

Jury w składzie:

Przewodnicząca: dr hab. Iwona Szpak Pawłowska, Katedra Malarstwa, Wydział

Sztuk Pięknych UMK,

Członkowie: prof. Jan Pręgowski, artysta malarz, pedagog, Wydział Sztuk Pięknych

UMK,

dr Dariusz Delik, Dyrektor Galerii i Ośrodka Twórczości Plastycznej Dziecka,

przyznało:

I miejsce i nagrodę w wys. 600 zł Helenie Kaczanowskiej z UTW w Tucholi, za pracę „Studnia u Krysi i Ani”,

II miejsce i nagrodę w wys. 400 zł Katarzynie Piotrowskiej ze Stowarzyszenia UTW w Tucholi, za pracę „Pejzaż”,

III miejsce i nagrodę w wys. 300 zł Ewie Łukawskiej z UTW w Płocku, za pracę „Rzęsiste stawy w Dzierzkowicach”,

oraz 5 równorzędnych wyróżnień. Otrzymali je:

1/ Wacław Łukaszewicz z TUTW, za „Jesienny spacer”,

2/ Teresa Ziółtkowska z UTW w Tucholi za „Martwa natura”,

3/ Bożena Jedyńska z GUTW, za „Ruiny”,

4/ Piotr Drzewiecki z TUTW za „Muzykantka”,

5/ Eugeniusz Królak z TUTW za „Nocny Toruń”.

Wyróżnionym, upominki przygotowane przez Urząd Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wręczyła P. Milena Skopińska – z-ca dyr. Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

GRATULUJĘ WSZYSTKIM NAGRODZONYM i WYRÓŻNIONYM!

W wernisażu uczestniczyli zaproszeni goście, rzesze plastyków oraz seniorzy z TUTW i zaprzyjaźnionych UTW.

Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród, sekcja teatralna TUTW bawiła licznie zgromadzoną publiczność piosenkami z okresu międzywojennego w spektaklu „Lata 20-te, lata 30-te”.

14 listopada to Ogólnopolski Dzień Seniora/Dzień Ludzi Starszych.

Z tej okazji Prezes TUTW dr Agnieszka Furmańska-Maruszak podziękowała seniorom za aktywność, kreatywność, wzbogacającą nas twórczość, życząc zdrowia, uśmiechu, przyjaźni i realizacji swoich pasji.

Konkurs był okazją do spotkania, wymiany doświadczeń i rozmów nie tylko o malarstwie.

Hanna Osińska-wiceprezes ds. programowych                                                                   Fot. Wojtek Buss

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Publikacja 20 listopada 2022