„Kolorowy trzeci wiek” rozbudza ukryte marzenia.

Już po raz drugi odbył się konkurs plastyczny „ Kolorowy trzeci wiek”.
25 czerwca br. w oryginalnej scenerii „Róży Wiatrów” odbył się wernisaż prac nadesłanych na ten konkurs
oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Różnorodna i radosna twórczość seniorów wypełniła salę.
Tym razem obejrzeliśmy 33 prace artystów z 9 UTW: Gdańska, Iławy, Mrągowa, Płocka, Bydgoszczy, Włocławka,
Chełmna, Ciechocinka i Torunia. Na sztalugach pojawiły się zaskakująco ciekawe i kolorowe prace.
Wśród obrazów znalazły się także witraże.

Jury w składzie: prof. Mieczysław Ziomek UMK, prof. Edward Saliński UMK i Dariusz Delik, Dyrektor Galerii i Ośrodka
Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu przyznało 3 nagrody i 5 równorzędnych wyróżnień.

I. nagrodę
w wysokości 500 zł otrzymała Krystyna Kasprzak z Gdańskiego UTW za „Taki pejzaż” – pastel,
II. nagrodę
w wysokości 300 zł otrzymała Jadwiga Igielska-Wojak z Toruńskiego UTW za „Ptaki” – batik,
III. nagrodę
w wysokości 200 zł otrzymała Anna Jung z Toruńskiego UTW za „Ogród” – olej.

Wyróżnienia otrzymali:
– Helena Skrok z UTW w Płocku za „Białe róże” – akwarela,
– Elżbieta Helak z UTW w Płocku za „Pejzaż” – pastel,
– Zdzisław Lewandowski z Gdańskiego UTW za „Klif orłowski” – pastel,
– Eugeniusz Królak z Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku za „Gniewkowo” – olej,
– Zdzisław Witkowski z Kujawsko-Dobrzyńskiego UTW O/we Włocławku przy WSHE za „Las” – witraż.

II edycja konkursu pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego
zakończyła się gwarnymi i pełnymi pasji rozmowami… nie tylko o sztuce. Integracja środowisk UTW,
wymiana doświadczeń oraz rozbudzanie ukrytych często marzeń to najważniejsze cele konkursu,
które w pełni udało się zrealizować. Trzeba dodać, że całość finansowana była ze środków Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 oraz samorządu województwa
kujawsko-pomorskiego.   KK
Publikacja 28 czerwca 2013 r.

Kolorowy 3 Wiek Krystyna Kasprzak

Kolorowy 3 Wiek Jadwiga Igielska-Wojak

Kolorowy 3 Wiek Anna Jung

Kolorowy 3 Wiek 1

Kolorowy 3 Wiek 2