„Kolorowe Impresje” na Jęczmiennej

W Filii nr 1 Książnicy Kopernikańskiej przy ulicy Jęczmiennej odbywa się cykl wystaw seniorów TUTW  “Kolorowe impresje”. Autorkami tego plastycznego projektu jest Małgorzata Rosińska – kierownik Filii Książnicy oraz Henryka Piekarska – kierownik jednej z  grup plastycznych TUTW u profesor Marii Serwińskiej Guttfeld. Co miesiąc przygotowywane są kolejne wystawy artystów nieprofesjonalnych – słuchaczy TUTW z tej właśnie grupy plastycznej, stosujących zróżnicowane techniki i wizje twórcze. Pierwsza wystawa z tego cyklu nosiła tytuł “Ponadczasowe Barwy” i prezentowała prace Marii Domareckiej, Barbary Moise – Szalli i Teresy Pupel. Na obecnie trwającej, p.t.“ Kolorowe Pejzaże” obejrzeć można obrazy Władysławy Zarudzkiej – artystki z jednym z najdłuższych staży w malowaniu, Stanisławy Muzalewskiej i Henryki Piekarskiej. Wystawa przy ulicy Jęczmiennej 23 trwać będzie do 29 października b.r. Współpraca Książnicy i TUTW zaowocowała dodatkową aktywizacją słuchaczy w realizowaniu ich artystycznych pasji i integracji ze środowiskiem. Czekamy na następne wystawy.

 

          

            

           

Publikacja 8 października 2019