Kolejna inauguracja roku akademickiego w TUTW

oraz V edycja konkursu plastycznego „Kolorowy trzeci wiek”.

Jak co roku taki dzień poprzedzony jest pilnymi przygotowaniami. Pracy jest sporo, bo najpierw trzeba przygotować
program na nadchodzący rok akademicki, a potem zająć się organizacją uroczystej inauguracji.
Zachętą do pracy były krótkie migawki z wakacyjnych, przypadkowych spotkań, z których jasno wynikało, że wielu
naszych słuchaczy uważa wakacje za zbyt długie. Po załatwieniu wszystkich pilnych spraw, odwiedzinach bliskich
oraz zaległych wizytach i spotkaniach narasta oczekiwanie na nowy rok akademicki.
To wspaniałe!

 
A zatem 6 października w Auli UMK rozległo się dumne Gaudeamus, wykonane przez nasz chór MELODIA. Po krótkich powitaniach i komunikatach oraz wystąpieniach zaproszonych gości, nastąpiło to, na co zawsze czekamy – wykład inauguracyjny, który tym razem wygłosił prof. Tomasz Szlendak z  Instytutu Socjologii UMK.
Mówił na temat „Praktyk kulturalnych Polaków” i, co było do przewidzenia, dowiedzieliśmy się o sobie wiele.

Potem, zdarzyło się coś nowego w naszych obyczajach. Wystąpiła, powstała w ubiegłym roku, grupa teatralna
ze spektaklem, który tylko nieliczni mogli dotąd obejrzeć, albowiem grany był tylko raz (+próba generalna) w Teatrze Muzycznym przy Żeglarskiej, a tam mieści się około 120 widzów. Nas jest dziesięciokrotnie więcej i wielu chciało to jeszcze zobaczyć, stąd pomysł, aby w dniu inauguracji w Auli naszą inscenizację powtórzyć. Sądząc po reakcji publiczności, podobało się. O samym spektaklu była informacja w rubryce „Z życia” zaraz po jego premierze, a więc teraz warto jedynie dodać, że rozpoczęły się już prace nad nowym spektaklem.

Tradycyjnie już w dniu inauguracji roku akademickiego, w Auli UMK odbyła się V edycja konkursu plastycznego „Kolorowy trzeci wiek”, z wystawą pokonkursową obrazów, zgłoszonych do konkursu. Honorowy patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. Konkurs adresowany jest do twórców, działających w sekcjach plastycznych UTW z województwa kujawsko-pomorskiego i regionu. 

Celem organizowanego przez Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku konkursu plastycznego „Kolorowy trzeci wiek” jest promowanie twórców – seniorów działających w sekcjach plastycznych UTW, aktywizacja osób starszych w zakresie działalności artystycznej oraz integracja UTW na poziomie regionalnym.

 
Do konkursu zgłosiło się 34 twórców z 9 UTW z województwa i regionu.
Uczestnicy V edycji konkursu plastycznego „Kolorowy trzeci wiek” reprezentowali: 
•Gdański UTW w Uniwersytecie Gdańskim
•Stowarzyszenie UTW w Płocku
•UTW w Malborku
•Mrągowski UTW w Mrągowie 
•Kazimierzowski UTW w Bydgoszczy
•UTW przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym  w Bydgoszczy
•Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Senior we Włocławku
•UTW przy Chełmińskim Domu Kultury  w Chełmnie
•Toruński Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Toruniu 
Jury w składzie:                                                                                                                        
Przewodniczący prof. Piotr Klugowski – Wydział Sztuk Pięknych  UMK                                    
Członek prof. Marek Szary – Wydział Sztuk Pięknych UMK                                                              
Członek dr Dariusz Delik – Dyrektor Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
zgodnie z regulaminem konkursu przyznało trzy nagrody pieniężne oraz pięć równorzędnych wyróżnień
w formie nagród rzeczowych.

I nagrodę w wysokości 500 zł otrzymała Jadwiga Prełowska z UTW przy Chełmińskim Domu Kultury
II nagrodę w wysokości 300 zł otrzymała Elżbieta Sylwestrowicz z Toruńskiego UTW 

III nagrodę w wysokości 200 zł otrzymał Jerzy Milewski z Toruńskiego UTW
 
Wyróżnienia otrzymali:
•Renata Gruźlewska  z UTW przy Chełmińskim Domu Kultury
•Ewa Napiórkowska z UTW przy Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy
•Ignacy Langa z Gdańskiego UTW w Uniwersytecie Gdańskim
•Elżbieta Pyra z Włocławskiego Uniwersytetu Senior we Włocławku 
•Zdzisław Witkowski z Włocławskiego Uniwersytetu Senior we Włocławku
   
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Na pewno dało im to sporą satysfakcję, a nam, obecnym w tym dniu w Auli UMK, wiele przyjemności z obcowania z ich obrazami. 
KK

     inauguracja 1 

     inauguracja 2

     inauguracja 3
     inauguracja 4.1

     inauguracja 5.1

     inauguracja 6.1

            inauguracja 7.1

            inauguracja 8.1

 

            inauguracja 11.1
     
            inauguracja 10.1pginauguracja 9.1

Publikacja 18 października 2016