KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)oraz ustawą

 

o ochronie danych osobowych, Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Toruniu, informuje Pana/Panią, że:

 

 

 

 1.Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest: Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

 w Toruniu, ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń.

 

 

 

 2.Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu

 

 Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

 

 z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

 

 dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem uzyskania członkostwa w TUTW oraz dokumentowania wydarzeń i promocji

 

 TUTW.

 

 

 

 3.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek konieczne w celu uzyskania członkostwa

 

 w TUTW oraz dokumentowania wydarzeń i promocji TUTW

 

.

 4.Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż jest to celowe z uwagi na uczestnictwo w TUTW

 

.

 5.Dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw i organizacji międzynarodowych ani użyte do profilowania.

 

 

 

 6.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, członkowie organów

 

 Administratora, podmioty dostarczające lub utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, podmioty i osoby świadczące

 

 usługi ubezpieczeniowe, podmioty i osoby świadczące usługi turystyczne, organy uprawnione do otrzymywania danych

 

 osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

 7.Posiada Pan/Pani prawo do:

 

 

a.żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

 

 

b.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 

 

c.cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego

 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 

8.Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego

 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

 

Publikacja 10 października 2018