K O M U N I K A T

Z powodu choroby lektorki Beaty Buller zajęcia z języka niemieckiego są odwołane do 16.12.2022.

Kier. Sekcji K.Wójcik

Publikacja 23 listopada 2022