„Jeszcze w zielone gramy …”

A dowodem na to była nasza jubileuszowa gala 25–lecia w Teatrze Wilama Horzycy 11 października 2014 roku.
Paweł Kowalski, aktor T.W.Horzycy zaprezentował obszerny fragment monologu Mariana Załuckiego
„Juwenalia staruszków”.
Słowa:
W młodości żyje się żarliwie –
Młodość jest szczęściem i nadzieją!…
Doprawdy ja się ludziom dziwię,
Że się starzeją…
wprawiły nas w miły i swobodny nastrój.  
Przyznajcie sami – gdzie można spotkać tyle energii, uśmiechów, radości, spontaniczności, dumy,
satysfakcji i optymizmu.

Słowa z wiersza Wojciecha Młynarskiego znakomicie oddają naszą postawę wobec codzienności.
One przecież sugerują, że mamy werwę, plany i nie opuszcza nas ciekawość świata.
A jak było?

Byli nasi wyśmienici goście i patroni, Marszałek Województwa Piotr Całbecki, który gratulował osiągnięć i odznaczył
nasz uniwersytet Medalem Marszałka UNITAS DURAT PALATINATUS CUIAVIANO – POMERANIENSIS,

Prezydent Torunia Michał Zaleski obdarował naszą organizację MEDALEM THORUNIUM, ponad to Prezydent wyróżnił
3 nasze koleżanki: Katarzynę Kaszubę, Stanisławę Zielińską i Halinę Wojtaś kryształowym aniołem doceniając
ich wyjątkową aktywność, a Rektor UMK profesor Andrzej Tretyn szczerze gratulował zapału i wręczył medal
NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS. …

Zarząd TUTW postanowił przy tej okazji nagrodzić kolejnych 10 osób naszą statuetką za szczególną aktywność
na rzecz rozwijania Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Te osoby to: Katarzyna Kaszuba, Krystyna  Błaszkiewicz, Stanisława  Zielińska, Halina Wojtaś, Anna  Jarońska,  
Eugeniusz  Królak, Joanna Wrzesińska, Krystyna Nowakowska, prof. Andrzej Kaleta oraz dr Maria Śliwińska.
Osiem pierwszych to nasi słuchacze, profesor Kaleta natomiast ma dla TUTW szczególne zasługi,
dwukrotnie był prezesem, a teraz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Programowej,
dr Maria Śliwińska, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją, sprawiła,
że oferta programowa
naszego uniwersytetu została w znaczący sposób wzbogacona, za sprawą interesującego
projektu komunikacji poprzez sztukę.
 

Były poza tym spontaniczne wystąpienia naszych gości z życzeniami i gratulacjami.
Wszystkim bardzo gorąco dziękujemy i życzymy naszym przyjaciołom i sobie samym, żeby nigdy nie opuszczało
nas przesłanie wypływające ze słów pani doktor Haliny Szwarc,
 „… by dodawać życia do lat, a nie tylko lat do życia.”

Po uroczystościach obejrzeliśmy spektakl w brawurowym wykonaniu aktorów Teatru Wilama Horzycy

zatytułowany „Koncert życzeń”. Bawiliśmy się świetnie, a w przerwie wznieśliśmy toast za nasze 25 lat.
KK
gala marszałek 1

gala prezydent 2

gala medal marszałek 3      gala medal prezydent 4

gala statuetki 5

gala wyróżnieni 6

gala koncert 7

gala artyści