Jest taki jeden dzień w roku. Dzień Wolontariusza.

Minął kolejny rok aktywności naszej grupy, skupionej w sekcji „Wolontariat – Bank Czasu”,
działającej w Toruńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Trzeba przyznać, że był on bardzo owocny,
szczególnie w podejmowaniu nowych inicjatyw i kontynuowaniu wcześniej podjętych zadań
o zróżnicowanym charakterze.

Bycie aktywnym wolontariuszem daje wiele możliwości rozwoju własnej aktywności, bowiem zadania,
jakie wykonujemy w różnych środowiskach, zobowiązują nas do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności.
Wolontariat to przecież wzajemne oddziaływanie między tymi, którzy swój wolny czas poświęcają innym,

oraz możliwość czerpania wymiernych korzyści w postaci nowych doświadczeń i umiejętności nabytych
dzięki kontaktom interpersonalnym.

Nasi słuchacze – wolontariusze imponują zaangażowaniem i entuzjazmem. Wykazują się dużą inwencją
w środowisku, z którym współpracują. Są godni naśladowania, a jednocześnie swoją postawą zachęcają tych,
którzy nie są jeszcze z nami.

Każdego roku z okazji Dnia Wolontariusza spotykamy się, aby podsumować naszą działalność,
porozmawiać o tym,
co zrobiliśmy, oraz zaplanować, co będziemy robić w przyszłości.
Tak było również 8 grudnia tego roku. Uroczysty wolontariacki wieczór zgromadził nas w Hotelu Bulwar
na spektaklu kabaretowym pt. Romans w bibliotece.
Byli z nami przedstawiciele środowisk, z którymi współpracujemy i dla których pracujemy, oraz nasi współmałżonkowie.
Było więc rodzinnie i miło, a przede wszystkim znajdowaliśmy się wśród przyjaciół.

Stanisława Zielińska – koordynatorka sekcji podsumowała naszą działalność, podkreśliła wagę naszych działań,
które są dostrzegane i, co najważniejsze, doceniane przez społeczność i władze TUTW.
Znani jesteśmy z szeregu inicjatyw prowadzonych na terenie naszego miasta.
Utwierdziło nas to w przekonaniu, że nasze działania są znaczące, a nasza wiedza dobrze wykorzystana,
bowiem wolontariat to „nie tylko dawanie innym, ale również czerpanie od innych”.

Wolontariuszka Krystyna Nowakowska

2013-12-08 - Dzień Wolontariusza - foto1        2013-12-08 - Dzień Wolontariusza - foto2        2013-12-08 - Dzień Wolontariusza - foto3

2013-12-08 - Dzień Wolontariusza - foto4 2013-12-08 - Dzień Wolontariusza - foto5

2013-12-08 - Dzień Wolontariusza - foto6 2013-12-08 - Dzień Wolontariusza - foto7
zdjęcia: Wojtek Buss
Publikacja 11 stycznia 2014 r.