INFORMACJA DLA WYCIECZKOWICZÓW

Informuję że wpłaty na wycieczki w roku 2020 należy dokonać w terminach podanych w tabeli poniżej. Niewpłacenie zaliczek w niżej podanych terminach spowoduje skreślenie z listy uczestników i zastąpienie skreślonej osoby chętną/m z listy rezerwowej.

Wpłat dokonujemy:

– słuchacz TUTW na konto sekcji turystycznej nr 97 1600 1462 1021 0505 4000 0002

– uczestnik spoza stowarzyszenia bezpośrednio w biurze Vostok Travel Poland

Tabela wpłat:

Wycieczka Cena Zaliczka Data wpłaty zaliczki Pozostała kwota Data wpłaty
Tropical Islands 300 zł 300 zł 15.12.2019 r.
Jordania 3300 zł 1000 zł 15.11.2019 r. 2300 zł 15.01.2020 r.
Sztokholm 1100 zł 300 zł 15.12.2019 r. 800 zł 15.03.2020 r.
Kanał Elbląski 650 zł 200 zł 15.03.2020 r. 450 zł 30.06.2020 r.
Bieszczady 980 zł 300 zł 15.03.2020 r. 680 zł 30.06.2020 r.
Dubaj 3600 zł 1200 zł 15.12.2019 r. 2400 zł 30.06.2020 r.

WB

Publikacja 9 listopada 2019