Informacja dla kierowników sekcji

Zaplanowane na 6 kwietnia b.r.( środa), godz. 17.00 zebranie członków Zarządu TUTW z kierownikami sekcji zostaje przesunięte na późniejszy termin.

W imieniu Zarządu TUTW

Hanna Osińska

Publikacja 3 kwietnia 2022