Historia powstania TUTW

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Toruniu powstał dzięki inicjatywie grupy ludzi rozumiejących znaczenie
tej instytucji dla środowiska osób starszych. Mgr Bogumiła Szyplińska, ówczesna zastępca dyrektora
Wojewódzkiego Zespołu Opieki Społecznej w Toruniu, mgr Krystyna Szot oraz mgr Mirosław Kilian to osoby,
które przekonały ówczesne władze do idei powstania Uniwersytetu, doprowadziły do powołania grupy inicjatywnej,
wpisania Uniwersytetu do rejestru stowarzyszeń oraz zarejestrowania go przez sąd.

Intensywne przygotowania do realizacji pomysłu utworzenia w Toruniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku
podjęto z początkiem 1987 roku. Udział w Międzynarodowym Kongresie Uniwersytetów Trzeciego Wieku
w Warszawie w 1987 roku oraz w Ogólnopolskim Zjeździe UTW w Lublinie w 1988 roku, kontakty z prezesem
Polskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Warszawie oraz z Łódzkim UTW doprowadziły
grupę inicjatorów w czerwcu 1988 roku do rozmowy z prof. dr hab. Janem Głuchowskim, prorektorem UMK,
na temat powstania w Toruniu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W październiku tego samego roku doszło do spotkania przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego,
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Służby Zdrowia i Opieki Społecznej, Medycznego Studium Zawodowego
oraz Spółdzielni Inwalidów im. Kilińskiego, którego efektem było uchwalenie wniosku o powstaniu TUTW
oraz uzgodnienie projektu statutu.
Wniosek ten wpłynął do Urzędu Wojewódzkiego i w dniu 16 listopada 1988 roku Toruński Uniwersytet
Trzeciego Wieku został wpisany do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu.

W lutym 1989 roku zawarto porozumienie o współpracy między UMK i Toruńskim Uniwersytetem
Trzeciego Wieku, a dr hab. Andrzej Kaleta z Katedry Socjologii został powołany na pełnomocnika ds. współpracy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Toruńskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Pierwsze Walne Zebranie Członków odbyło się 6 kwietnia 1989 roku i właśnie ta data wyznacza początek
działalności Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W tym historycznym Walnym Zebraniu odbywającym się w Bibliotece Głównej UMK uczestniczyło
64 członków stowarzyszenia, a wykład inauguracyjny pt. „Uniwersytety trzeciego wieku potrzebą naszych czasów”
wygłosiła prof. Halina Szwarc, propagatorka idei UTW w Polsce i założycielka pierwszego polskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie.

Na pierwszym Walnym Zebraniu Członków TUTW ukonstytuował się Zarząd,
a na jego czele jako Prezes stanął dr hab. Andrzej Kaleta.

W okresie działalności TUTW zmieniały się osoby kierujące Uniwersytetem, ale od początku
niezmienna jest zasada, że jest to pracownik naukowy UMK. Po upływie dwóch kadencji, w listopadzie 1995 roku. Prezesem Zarządu TUTW został prof. dr hab. Włodzimierz Wincławski, który kierował Uniwersytetem również dwie kadencje. W listopadzie 2001 roku zmienił go na tej funkcji prof. dr hab. Gabriel Wójcik, aby następnie w 2004 roku przekazać prezesurę drowi Tomaszowi Szlendakowi. W grudniu 2007 roku Walne Zebranie Członków wybrało kolejny Zarząd TUTW, na którego czele stanęła  dr Elżbieta Watanabe z Katedry Etnologii UMK.
W kadencji 2010-2013 Uniwersytetem kierował dr hab.Krzysztof Piątek, prof. UMK,
kierownik Zakładu Polityki Społecznej, natomiast
od marca 2014 roku Prezesem Zarządu została dr hab.Lucyna Stetkiewicz, adiunkt w Instytucie Socjologii UMK.


Składy osobowe Zarządu i Komisji Rewizyjnej
od początku działalności Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku:


I kadencja (lata 1989–1992)

Zarząd     

Prezes            Andrzej  Kaleta
Wiceprezes     Bogumiła Szyplińska
Wiceprezes     Ludomira Rakowicz
Sekretarz        Krystyna Szot
Skarbnik         Antoni  Stark
Członkowie      Izabella Warszawska
                      Stanisław Kużel
                      Stefan Trawiński
                      Roch Gumiński
                      Ludwik Ziółkowski
                      Urszula Wysocka

Komisja rewizyjna
Przewodniczący   Andrzej Stypa
Zastępca             Regina Krymska
Członkowie          Irena Siuda
                          Zofia Urbańska
                          Bożena Gumińska 


II kadencja (lata 1992–1995)

Zarząd     

Prezes            Andrzej Kaleta
Wiceprezes     Ludomira Rakowicz
Wiceprezes     Bogumiła Szyplińska
Sekretarz        Piotr Wełnicki
Skarbnik         Felicja Nerczuk
Członkowie      Bożena Sekutowicz
                      Barbara Czerwińska
                      Jerzy Lewandowski
                      Krystyna Cymerska
                      Helena Zakrzewska

Komisja rewizyjna
Przewodniczący      Andrzej Stypa
Zastępca                  Zofia Urbańska
Członek                    Eugenia Grunwald 


III kadencja (lata 1995–1998)

Zarząd     
Prezes            Włodzimierz Wincławski
Wiceprezes     Barbara  Czerwińska
Sekretarz        Teresa  Beszczyńska
Skarbnik         Barbara  Baranowa
Z-ca                Zofia Wyczyńska
Członkowie      Krystyna Cymerska
                      Zofia Urbańska
                      Anna Błażewicz-Dobucka

Komisja rewizyjna
Przewodniczący    Andrzej Stypa
Zastępca               —
Członek                 —


IV kadencja (lata 1998–2001)

Zarząd
Prezes           Włodzimierz   Wincławski
Wiceprezes    Daniela Szymańska
Wiceprezes    Barbara Czerwińska
Sekretarz       Anna Błażewicz-Dobucka
Skarbnik         Barbara  Warta
Z-ca               Krystyna Więckowska
Członkowie     Halina Wojtaś
                      Krystyna Cymerska
                      Stefania Sieracka
                      Elżbieta Rynkowska
                      Zofia Pośpieszyńska

Komisja  rewizyjna
Przewodnicząca   Eugenia Grunwald
Zastępca              Irena Glon
Członek               Wiktoria Skonieczna


V kadencja (lata 2001–2004)

Zarząd
Prezes            Gabriel  Wójcik
Wiceprezes     Barbara  Czerwińska
Sekretarz        Barbara  Warta
Skarbnik         Genowefa  Sitkowska
Z-ca                Barbara Osowska
Członkowie      Halina Wojtaś
                      Włodzimierz Rogalski
                      Stefania Sieracka
                      Krystyna Cymerska
                      Elżbieta Rynkowska

Komisja  rewizyjna
Przewodnicząca   Eugenia Grunwald
Zastępca             Teresa Myślińska
Członek               Lilianna Weber


VI kadencja (lata 2004-2007)

Zarząd                                                               

Prezes           Tomasz  Szlendak
Wiceprezes    Katarzyna Anna Kaszuba
Wiceprezes    Zdzisław  Gumkowski
Sekretarz        Krystyna  Błaszkiewicz
Zastępca        Stanisława Zielińska
Skarbnik         Emilia  Kruszewska
Zastępca        Mirosława Grajkowska
Członkowie     Maria Górska
                     Anna Jarońska
                     Barbara Klonowska
                     Krystyna Lenska

Komisja  rewizyjna
Przewodnicząca    Genowefa Sitkowska
Zastępca               Eugenia Grunwald
Członkowie           Krystyna Garczyńska
                            Elżbieta Janiszewska
                            Barbara Osowska


VII kadencja (lata 2007-2010)

Zarząd
Prezes          Elżbieta  Watanabe
Wiceprezes   Krystyna  Błaszkiewicz
Wiceprezes   Katarzyna Anna Kaszuba
Sekretarz       Lidia Królikowska
Skarbnik        Zofia Walkowska
Członkowie    Anna Jarońska
                     Krystyna Lenska
                     Jerzy Mierzejewski
                     Maria Nowakowska
                     Stanisława Zielińska

Komisja  rewizyjna
Przewodnicząca  Genowefa Sitkowska
Członkowie         Genowefa Kręciszewska-Kreczman
                          Krystyna Bukowska


VIII kadencja (lata 2010-2014)

Zarząd
Prezes                Krzysztof Piątek

Wiceprezes         Lidia Królikowska
Wiceprezes         Katarzyna Anna Kaszuba
Sekretarz            Gabriela Bołądź
Skarbnik              Illona Olszewska
Członkowie          Krystyna Lenska
                           Maria Nowakowska
                           Zofia Walkowska
                           Teresa Wasilewska
                           Maria Wojdyła

Komisja rewizyjna
Przewodnicząca   Anna Kułakowska
Członkowie          Danuta Pawłowska
                           Dorota Stefańska


 IX kadencja (lata 2014-2017)

Zarząd
Prezes                Lucyna Stetkiewicz
Wiceprezes         Lidia Królikowska
Wiceprezes         Krystyna Kuras
Sekretarz            Maria Wojdyła
Skarbnik             Gabriela Bołądź
Członkowie          Krystyna Lenska
Maria Nowakowska
Zofia Walkowska
Teresa Wasilewska
Wojciech Buss

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca              Anna Kułakowska
Z-ca Przewodniczącej      Danuta Pawłowska
Sekretarz                        Dorota Stefańska


 IX kadencja (lata 2014-2017)

Zarząd
Prezes                Lucyna Stetkiewicz
Wiceprezes         Lidia Królikowska
Wiceprezes         Krystyna Kuras
Sekretarz            Maria Wojdyła
Skarbnik             Gabriela Bołądź
Członkowie          Krystyna Lenska
Maria Nowakowska
Zofia Walkowska
Teresa Wasilewska
Wojciech Buss

Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca              Anna Kułakowska
Z-ca Przewodniczącej      Danuta Pawłowska
Sekretarz                        Dorota Stefańska