Goście z Radziejowa

18 maja 2017 roku gościliśmy słuchaczy Kujawsko-Pomorskiego UTW we Włocławku. 
Byli to członkowie sekcji poetycko-malarskiej Oddziału w Radziejowie.
W imieniu grupy przywitał nas pięknym bukietem Pan Prezes Jan Jaworski. 
Była to bardzo sympatyczna wizyta robocza. Zarówno goście, jak i członkowie naszej sekcji poetyckiej prezentowali swoje wiersze.

 Zainteresowanie wzbudziła galeria obrazów klubu Od Nowa.
Było to spotkanie o charakterze integracyjnym mające na celu nawiązanie kontaktów kulturalno-towarzyskich, które zaowocowało propozycją rewizyty podczas której omówione zostaną szczegóły
współpracy.
   Joanna Wrzesińska

     Spotkanie integracyjne

 
Goście z Radziejowa 22
   
            Prezes Jan Jaworski
Publikacja 20 maja 2017