Drogie Koleżanki i Koledzy!

Szanowni Słuchacze Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku!

Mamy już koniec roku akademickiego na TUTW. Rzeczywistość, w której przyszło nam w 2020 roku żyć zaskoczyła wszystkich na całym świecie, pokrzyżowała plany także w naszej społeczności. Po raz pierwszy od 1989 roku nie udało nam się zrealizować programu zajęć w sekcjach, nie mogło w planowanym terminie odbyć się Walne Zebranie Członków. Nie mieliśmy okazji do spotkań. Nie chcąc narażać naszego zdrowia nie spotykamy się także i dziś – w dniu planowanego uroczystego zakończenia roku. Pozwólcie zatem Państwo na wirtualną formę podziękowań za wspólnie spędzony rok.  

W imieniu całego Zarządu dziękuję Wszystkim słuchaczom za ich aktywność i wkład w trwanie i rozwój TUTW, za Waszą motywację do całożyciowego uczenia się, wytrwałość bycia razem, za wspólne działania. Składam wyrazy wdzięczności dla kierujących sekcjami – jesteście jak zawsze absolutnie potrzebni, pełni zapału, pracowici oraz niestrudzeni pomimo wysiłku, jaki oddajecie naszej organizacji. Dziękuję naszym współpracownikom, osobom zatrudnionym w TUTW – trudno jest sobie wyobrazić TUTW  bez Waszej pracy i nierzadko realnego zaangażowania w nasze sprawy. Dziękuję członkom Zarządu – pandemia spowodowała, że nadal pracujemy w tym samym składzie, pracujemy mimo trudności i ograniczeń.

Na czas przerwy między zajęciami życzę Państwu zdrowia i wytrwałości. Niech te wakacje okażą się piękne i radosne wbrew trudnej rzeczywistości, na przekór i na zapas.  Mam ogromną nadzieję, że spotkamy się w październiku, ruszymy z planem i z koniecznymi dla organizacji TUTW działaniami.

dr Anna Pluskota

Prezes TUTW

Publikacja 8 czerwca 2020