COPERNICUS ART.

Z inicjatywy Henryki Piekarskiej, kierowniczki sekcji plastycznej TUTW „Kolorowe impresje”, 30 maja b.r. w Książnicy Kopernikańskiej przy ul. Jęczmiennej 23 odbył się wernisaż z okazji 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

Wśród zaproszonych gości byli między innymi: Mateusz Czarnowski z Urzędu Wojewódzkiego, który zajmuje się m.in. polityką senioralną Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawicielki Zarządu TUTW – Krystyna Wójcik i Hanna Osińska, Piotr Lenkiewicz – Radny Miasta Torunia, Krystyna Nowakowska – Przewodnicząca Rady Seniorów w Toruniu.

Wśród zaproszonych byli także Maria Serwińska Guttfeld oraz Włodzimierz Sokołowski, który krótko omówił prace zaprezentowane na wystawie. Obrazy są jednotematyczne, bowiem dotyczą życia i aktywności Naszego Astronoma.  Przedstawiają też wyobrażenia autorów o kosmosie i wszechświecie. Wykonane są różnorodnymi technikami malarskimi – m.in. tuszem, olejami, akwarelami, woskiem i wełną. Wśród prac była „Obserwacja nieba” Władysławy Zarudzkiej – laureatki Nagrody Prezydenta Miasta Torunia za 2022 rok.

Wystawie COPERNICUS ART. towarzyszyła poezja – wiersze Marii T. Domareckiej oraz muzyka – piosenki w wykonaniu Julii i Laury, ukochanych wnuczek Henryki Piekarskiej.

Gratulacje i podziękowania dla inicjatorki, autorek i autorów prac malarskich za włączenie się w obchody 550 rocznicy urodzin Wielkiego Astronoma.

Wystawa potrwa do 28 czerwca b.r.

Polecam,

Hanna Osińska

  

  

  

     

     

  

     

Publikacja 5 czerwca 2023