CKK Jordanki

9 grudnia 2015 roku kilkunastu wolontariuszy naszego UTW pracowało jako „obsługa widza” w CKK JORDANKI
przy dwóch koncertach: benefisie Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza z okazji 40-lecia ich wspólnej pracy twórczej
oraz kolędach polskich. Udzielaliśmy gościom wszelkiej informacji, wskazywaliśmy im miejsca w odpowiednich sektorach, a osobom niepełnosprawnym ruchowo pomagaliśmy, niejednokrotnie służąc swoim ramieniem – za co były bardzo wdzięczne, dotrzeć na ich miejsca. Za tę okazaną im pomoc usłyszeliśmy ciepłe słowa podziękowania również po koncertach. Warto pomagać.
12 grudnia 10 wolontariuszy podjęło się wykonania prac wspomagających przygotowania do Gali Otwarcia.
Podczas gali wykonywaliśmy wszystkie zlecone nam niezbędne zadania, które miały wpływ na bezproblemowy przebieg tej tak ważnej dla Torunia imprezy. Chyba zdaliśmy egzamin, bo zostaliśmy poproszeni o kolejną pomoc.
I tak 13 grudnia ponownie w CKK JORDANKI nasza grupa pomagała przy koncercie Zespołu MAZOWSZE.
Tym razem jako „obsługa widza” i „obsługa szatni”.
Wojtek Buss

Jordanki 1  Jordanki 2

Jordanki 3  Jordanki 4
Publikacja 20 grudnia 2015