Category Archives: Sekcja językowa


Harmonogram zajęć na I semestr 2021/2022

Uwaga:

  • Wszystkie zajęcia odbywają się na Wydziale Teologii w sali nr 11, ul. Gagarina 37
  • Rozpoczęcie zajęć : od 3.11.2021

Język angielski: Lektor: mgr Łukasz Blek

nr tel. 693-751-594

 

Środa

Grupa nr 11 – godz. 8.00-9.00- poziom średnio zaawansowany. Grupowy: M. Drenżek

Grupa nr 3 – godz. 9.00-10.00-poziom podstawowy. Grupowa: Zofia Kierzkowska

Grupa nr 4 – godz. 10.00-11.00- poziom podstawowy. Grupowa: Ewa Gula

Grupa nr 1 – godz. 11.00-12.00-poziom podstawowy. Grupowy: Jesionowych

Grupa nr 2 – godz. 12.00-13.00- poziom podstawowy. Grupowy: Roman Grobelny

Piątek

Grupa nr 03 – godz. 8.00-9.00-poziom podstawowy. Nowa grupa

Grupa nr 12 – godz. 9.00-10.00-poziom podstawowy. Grupowa: Irena Traczykowska

Grupa nr 13 – godz. 10.00-11.00-poziom podstawowy. Grupowy: do ustalenia

Grupa nr 10 – godz. 11.00-12.00-poziom podstawowy. Grupowa: Marianna Stępień

Grupa nr 14 – godz. 12.00-13.00-poziom podstawowy. Grupowy: Henryka Kruszyk

Grupa nr 15godz. 13.00-14.00-poziom elementarny. Grupowy: Bolesław Mazur

 

Język angielski: Lektor: mgr Magdalena Jurgielska

nr tel. 883-744-106


Poniedziałek

Grupa nr 16 – godz. 8.00-9.00-poziom elementarny. Grupowa: Alicja Mateja

Grupa nr 01 – godz. 9.00-10.00-poziom podstawowy. Grupowa: do ustalenia

 

Czwartek

Grupa nr 02 – godz. 8.00-9.00-poziom podstawowy. Grupowy: do ustalenia

Grupa nr 7 – godz. 9.00-10.00-poziom średnio zaawansowany. Grupowa: Bożena Korzeniowska – Szudy

Grupa nr 8 – godz. 10.00-11.00-poziom podstawowy. Grupowa: Grażyna Kruszka

Grupa nr 9 – godz. 11.00-12.00-poziom podstawowy. Grupowa: Teresa Piechota

 

Język hiszpański: Lektor: mgr Osmar Villarruel

e-mail: australorata@gmail.com

 

Wtorek

Grupa nr 2 – godz.12.15-13.15-poziom średnio zaawansowany. Grupowa: Ewa Stefańska

Czwartek

Grupa nr 4 – godz. 12.00-13.00-poziom podstawowy. Grupowa: Małgorzata Płatkowska

 

Język niemiecki: Lektor: mgr Beata Buller

nr tel. 697-373-434

 

Wtorek

Grupa nr 1 – godz. 14.30-15.30-poziom zaawansowany. Grupowa: Wiesława Grobelska

Środa

Grupa nr 6 – godz. 14.45-15.45-poziom średnio zaawansowany. Grupowa: Teres Sacha

Czwartek

Grupa nr 2 – godz. 14.15-15.15-poziom średniozaawansowany. Grupowy: T Kuflewski

 

Język niemiecki: Lektor: mgr Krystyna Wójcik

e-mail: krystyna.wojcik.ctr@gmail.com

 

Wtorek

Grupa nr 8 – godz. 10.15-11.15-poziom podstawowy. Grupowy: Adam Leszczyński

 

Język rosyjski: Lektor: mgr Krystyna Wójcik

e- mail: j.w

 

Poniedziałek

Grupa nr 2 – godz. 14.00-15.00-poziom podstawowy. Grupowa: Maria Waryan

Wtorek

Grupa nr 1 – godz. 11.15-12.15-poziom średnio zaawansowany. Grupowy: Roman Grobelny

 

Język włoski: Lektor: Davide Jori

nr tel.: 660-527-358

 

Poniedziałek

Grupa nr 1 – godz. 10.00-12.00-poziom podstawowy. Grupowa: do ustalenia

 

Język francuski: Lektor: mgr Alicja Cwalińska

e- mail: wisniewskalicja@gmail.com

 

Wtorek

Grupa nr 1 – godz. 9.00-10.15-poziom podstawowy. Grupowa: Jadwiga Płońska

Środa

Grupa nr 2 – godz.17.00-18.00-poziom podstawowy. Grupowa: Alicja Mateja

Publikacja 18 października 2021

Komunikat sekcji języków obcych i zajęć komputerowych.

1.Zajęcia języków obcych i zajęć komputerowych rozpoczynają się od 3 listopada 2021 r.

2.Grupy (poprzez swoich Grupowych) mogą indywidualnie umawiać się z lektorami na wcześniejsze terminy (zajęcia już październiku).

3.Ramowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony w poniedziałek – 18.X. 2021 r.

4.Na bieżąco trwają zapisy do grup językowych i zajęć komputerowych.

Kierownik Sekcji

Krystyna Wójcik

Publikacja 17 października 2021

Komunikat sekcji języków obcych i zajęć komputerowych.

W związku z zawieszeniem wszystkich zajęć i braku możliwości wznowienia ich do końca semestru, prosimy Grupowych języków obcych i zajęć komputerowych o rozliczenie godzin przepracowanych przez lektorów za miesiąc luty i marzec (do 12. III.2020).
Wpłaty dokonujemy na konto wg wzoru z ubiegłych semestrów oraz dosyłamy listę słuchaczy.
        Listy Słuchaczy z wyszczególnioną kwotą wpłaty prosimy przesłać elektronicznie na adres mailowy biura: biuro@tutw.org  lub  pocztą na adres: Biuro TUTW,  ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń.
       Grupowi, którzy dokonali całkowitych wpłat, przed zwieszeniem zajęć – przesyłają tylko listy, a nadpłacone kwoty zostaną zwrócone na Ich konta osobiste.  
Koordynator zajęć
Krystyna Wójcik
Publikacja 12 maja 2021

 

Komunikat

     14 grudnia 2019 roku Zarząd TUTW podjął uchwałę o zwiększeniu wynagrodzenia dla lektorów języków obcych i zajęć komputerowych z kwoty 50 zł na 60 złotych za godz. Uchwala obowiązuje od II semestru roku akademickiego 2019/2020, tj. od dnia 2.03.2020.

Krystyna Wójcik – Koordynator języków obcych i zajęć komputerowych

Publikacja 18 lutego 2020

Ramowy harmonogram

zajęć języków obcych w roku akademickim 2019/2020.

II  SEMESTR

Uwaga:

Wszystkie zajęcia odbywają się na Wydziale Teologii w sali nr 11, ul. Gagarina 37

czytaj więcej

HARMONOGRAM LEKTORATÓW

 

Harmonogram

 zajęć języków obcych w roku akademickim 2018/2019

czytaj więcej