Category Archives: Sekcja językowa


Komunikat sekcji języków obcych i zajęć komputerowych.

W związku z zawieszeniem wszystkich zajęć i braku możliwości wznowienia ich do końca semestru, prosimy Grupowych języków obcych i zajęć komputerowych o rozliczenie godzin przepracowanych przez lektorów za miesiąc luty i marzec (do 12. III.2020).
Wpłaty dokonujemy na konto wg wzoru z ubiegłych semestrów oraz dosyłamy listę słuchaczy.
        Listy Słuchaczy z wyszczególnioną kwotą wpłaty prosimy przesłać elektronicznie na adres mailowy biura: biuro@tutw.org  lub  pocztą na adres: Biuro TUTW,  ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń.
       Grupowi, którzy dokonali całkowitych wpłat, przed zwieszeniem zajęć – przesyłają tylko listy, a nadpłacone kwoty zostaną zwrócone na Ich konta osobiste.  
Koordynator zajęć
Krystyna Wójcik
Publikacja 12 maja 2021

 

Komunikat

     14 grudnia 2019 roku Zarząd TUTW podjął uchwałę o zwiększeniu wynagrodzenia dla lektorów języków obcych i zajęć komputerowych z kwoty 50 zł na 60 złotych za godz. Uchwala obowiązuje od II semestru roku akademickiego 2019/2020, tj. od dnia 2.03.2020.

Krystyna Wójcik – Koordynator języków obcych i zajęć komputerowych

Publikacja 18 lutego 2020

Ramowy harmonogram

zajęć języków obcych w roku akademickim 2019/2020.

II  SEMESTR

Uwaga:

Wszystkie zajęcia odbywają się na Wydziale Teologii w sali nr 11, ul. Gagarina 37

 

JĘZYK ANGIELSKI: Lektor: mgr Włodzimierz Ulatowski

Poniedziałek

Grupa nr 16 – godz. 8.00 – 9.00 – poziom elementarny.  Grupowa Alicja Mateja

Grupa nr 17 – godz. 9.00 – 10.00 – poziom podstawowy.  Grupowa Wiesława Konieczna

Wtorek

Grupa nr 1 – godz. 8.30 – 9.30 – poziom podstawowy. Grupowa: M. Jesionowicz

Grupa nr 2 – godz. 9.30 – 10.30 – poziom podstawowy. Grupowy: Roman Grobelny

Środa

Grupa nr 11 – godz. 8.00 – 9.00 –  poziom średnio zaawansowany. Grupowy  Ryszard Puchacz

Grupa nr 3 – godz. 9.00 – 10.00 – poziom podstawowy. Grupowa:  Zofia Kierzkowska

Grupa nr 4 – godz. 10.00 – 11.00 – poziom podstawowy. Grupowa: Ewa Gula

Grupa nr 5 – godz. 11.15 – 12.15 – poziom  średnio zaawansowany. Grupowa: Wanda Chmielewska

Grupa nr 6 – godz. 12.15 – 13.15 – poziom podstawowy. Grupowa: Maria Waryan

Czwartek

Grupa nr 7 – godz. 9.00 – 10.00 – poziom średnio zaawansowany .Grupowa: Bożena Korzeniowska – Szudy

Grupa nr 8 – godz. 10.00 – 11.00 – poziom podstawowy. Grupowa: Grażyna Kruszka

Grupa nr 9 – godz. 11.00 – 12.00 – poziom podstawowy. Grupowa: Teresa Piechota

Piątek

Grupa nr 10 – godz. 8.30 – 9.30 – poziom podstawowy. Grupowa: Marianna Stępień

Grupa nr 12 – godz. 9.30 – 10.30 – poziom podstawowy .Grupowa: Irena Traczykowska

Grupa nr 13 – godz. 10.30 – 11.30 – poziom podstawowy. Grupowy: Grzegorz Orłowski

Grupa nr 14 – godz. 11.45 – 12.45 – poziom podstawowy. Grupowa: Henryka Kruszyk

Grupa nr 15godz. 12.45 – 13.45 – poziom elementarny. Grupowy: Bolesław Mazur

 

JĘZYK HISZPAŃSKI: Lektor: mgr Ramon Diez Galan

Czwartek

Grupa nr 1 – godz. 12.00 – 13.00 – poziom zaawansowany. Grupowa: Maria Długosz – Życzko

Grupa nr 3 – godz. 13.00 – 14.00 – poziom średnio zaawansowany. Grupowa: Ewa Ociesa

Grupa nr 2 – godz. 14.00 – 15.00 – poziom średnio zaawansowany. Grupowa: Ewa Stefańska

Grupa nr 4 – godz.15.00 – 16.00 – poziom podstawowy. Grupowa: Małgorzata Płatkowska

 

JĘZYK NIEMIECKI: Lektor: mgr Beata Buller

Poniedziałek

Grupa nr 2 godz. 14.00 – 15.30 – poziom średnio zaawansowany. Grupowy: T.Kuflewski+

Wtorek

Grupa nr 5 – godz. 15.15 – 16.15 – poziom średnio zaawansowany. Grupowa: Krz. Jaroszewska

Grupa nr 1 – godz. 16.15 – 17.17 – poziom zaawansowany. Grupowa: Wiesława Grobelska

Środa

Grupa nr 6 – godz. 14.45 – 15.45 – poziom podstawowy. Grupowa: Teresa Sacha

Czwartek

Grupa nr 7 – godz. 16.15 – 17.15 – poziom podstawowy. Grupowa: Małgorzata Dobrowolska

Grupa nr 4 – godz. 17.15 – 18.15 – poziom średnio zaawansowany. Grupowa Mariola Kiełczowska

 

JĘZYK NIEMIECKI: Lektor : mgr Krystyna Wójcik

Wtorek

Grupa nr 8 – godz. 12.00 – 13.00 – poziom podstawowy. Grupowy: Adam Leszczyński

Grupa nr 9 – godz. 14.00 – 15.00 – poziom elementarny.  Grupowa: Renata Reszkowska

 

JĘZYK ROSYJSKI:  Lektor : mgr Krystyna Wójcik

Wtorek

Grupa nr 1 – godz. 13.00 – 14.00 – poziom średnio zaawansowany. Grupowa: Roman Grobelny

Środa

Grupa nr 2 – godz. 13.30 – 14.30 – poziom średnio zaawansowany. Grupowa: Maria Waryan.

 

JĘZYK WŁOSKI: Lektor: Davide Jori

Poniedziałek

Grupa nr 1 – godz. 10.00 – 12.00 – poziom podstawowy. Grupowa: Jolanta Lisińska

Grupa nr 2 – godz. 12.00 – 14.00 – poziom elementarny. Grupowa: Lidia Remoe

 

JĘZYK FRANCUSKI: Lektor: mgr Alicja Cwalińska

Wtorek

Grupa nr 1 – godz.11.30 – 12.00 – poziom podstawowy. Grupowa: Jadwiga Płońska

Środa

Grupa nr 2 – godz.17.00 – 18.00 – poziom podstawowy  Grupowa: Alicja Mateja

HARMONOGRAM LEKTORATÓW

 

Harmonogram

 zajęć języków obcych w roku akademickim 2018/2019

czytaj więcej