Category Archives: Wykłady


Wykłady akademickie, 2021

Spotkania online, poniedziałek, godz. 16.00

 

26 kwietnia, dr Anna Pluskota, Prezes TUTW;

  • dr Anna Pluskota jest ekspertką ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji; Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Podzieliła się z nami swoją wiedzą na temat wspólnot uczących się w czasach pandemii.

17 maja, dr Marta Małecka z Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu; wykład na temat seksualności osób dorosłych.

  • dr Marta Małecka jest menedżerem kierunku pedagogika na studiach licencjackich i magisterskich na WSB, doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwentką seksuologii klinicznej; zajmuje się opiniowaniem, edukacją i terapią przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

31 maja, dr Tomasz Marcysiak, socjolog, wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy,

dr Tomasz Marcysiak jest ekspertem w zakresie badań przemian zachodzących na obszarach wiejskich. Metodami socjologii jakościowej bada postawy przedsiębiorcze mieszkańców wsi, kulturę ludową oraz strategie zawodowe i aspiracje edukacyjne młodzieży i dzieci. Organizator licznych obozów naukowych i projektów badawczych dla studentów. Mówi o sobie, że jest tak zwanym socjologiem zaangażowanym lepiej czującym się w terenie niż w gabinecie. Zainteresowania naukowe: socjologia wsi, socjologia miast, przemiany społeczne, badania jakościowe. Wykład z tematyki znajdującej się w polu zainteresowań prelegenta.

Wykłady akademickie w II semestrze 2019/2020

czytaj więcej

Wykłady akademickie w I semestrze 2019/2020

czytaj więcej

Wykłady akademickie w II semestrze 2018/2019

czytaj więcej

Między semestrami.

Pierwszy semestr roku akademickiego 2018/2019 już za nami. Jaki był?

czytaj więcej

Wykłady akademickie w I semestrze 2018/2019

czytaj więcej

Wykłady akademickie w II semestrze 2017/2018

czytaj więcej

Wykłady akademickie w I semestrze 2017/2018

czytaj więcej

Wykłady akademickie w II semestrze 2016/2017

czytaj więcej

Wykłady akademickie w I semestrze 2016/2017

czytaj więcej

Wykłady akademickie w I semestrze 2015/2016

czytaj więcej

Wykłady akademickie w II semestrze 2014/2015

czytaj więcej

Wykłady akademickie w I semestrze 2014/2015

  czytaj więcej