Category Archives: Komisja Rewizyjna


Komisja rewizyjna

Anna Kułakowska   –  Przewodnicząca  Komisji
Danuta Pawłowska –  Zastępca
Dorota Stefańska    –  Członek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.