Brydżyści w formie.

22 marca 2014 odbył się II Turniej Brydża Sportowego o Puchar Prezesa Toruńskiego UTW
zorganizowany przez Sekcję Brydżową w Klubie „Sobótka”. Do zawodów zgłosiło się 12 uczestników.

   
Najlepsza okazała się para Alina Ołtarzewska, Jerzy Misiórski tuż za nią uplasowali się:
Barbara Sadkowska, Andrzej Lipiński,
a potem Zdzisław Karczewski, Mariusz Wiński.

2014-03-22 2 Turniej Brydża
Zdjęcie: Wojtek Buss
Gratulujemy!    

Wszyscy wyróżnieni otrzymali dyplomy, puchary oraz słodkości.
Publikacja 27 marca2014