Apel w obronie zabytkowego manuskrytpu

Szanowni Państwo,

Mogę domyślać się, że dotarły do Państwa medialne doniesienia o poselskim projekcie ustawy o przekazaniu na rzecz Węgier zabytkowego kodeksu „Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem”, tzw. „Kodeksu Korwina”. Jest to jeden z najcenniejszych rękopisów XV-wiecznych w Polsce. Został wpisany na Światową Listę Programu UNESCO „Pamięć Świata”. Znajduje się w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Projektowana ustawa ma na celu odebranie Książnicy Kopernikańskiej prawa własności manuskryptu i przekazanie go Skarbowi Państwa, który następnie zamierza podarować dzieło Węgrom. Plany wywiezienia za granicę bezcennego zabytku wywołały zdecydowany sprzeciw dyrekcji Książnicy, działającej w instytucji Rady Naukowej, władz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, miasta Toruń, parlamentarzystów, przedstawicieli środowisk naukowych i kulturalnych, a także licznych mieszkańców regionu oraz całego kraju.

Pragnę zachęcić Państwa do wyrażenia swojego poparcia dla inicjatywy zachowania w narodowym dziedzictwie kultury Rzeczypospolitej Polskiej „Kodeksu Korwina”. Apel można podpisać w internecie za pośrednictwem strony  www.kodekskorwina.pl

Załączam także (…) deklarację poparcia podpisaną przez władze regionu, miasta oraz reprezentantów środowisk nauki, kultury i Kościoła. (…)

Mam nadzieję, że nasz wspólny sprzeciw powstrzyma plany uszczuplenia polskiego dziedzictwa kulturowego.

Z poważaniem

Jerzy Janczarski

Dyrektor

Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Deklaracja poparcia władz regionu:  deklaracja

Publikacja 20 lutego 2022