Aktywnie i radośnie

spędzili sobotę 7 maja miłośnicy spacerów z kijkami.
W tym dniu bowiem,  po raz czwarty, odbywał się Ogólnopolski Marsz Nordic Walking Studentów UTW.
Organizator Marszu, Akademia Złotego Wieku w Wejherowie zaprosił seniorów z uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce, Austrii, na Litwie, Białorusi i Ukrainie do wspólnego spaceru pod hasłem w zdrowym ciele, zdrowy duch. Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku reprezentowała dość liczna grupa – 38 osób.
GB

      IV marsz

   IV marsz 1

              IV marsz 2

    IV marsz 3

    IV marsz 5

      IV marsz 6
      zdjęcia Andrzej Janiszewski

Publikacja 31 maja 2016