Redakcja w nowym składzie w ostatnich latach wznowiła, z przerwą w roku 2020 (pandemia), wydawanie pisma „Trzecia Młodość”.

Po wznowieniu ukazały się kolejne pisma: nr 1(6) – 2018r., nr 2(7) – 2019r., nr 3(8) – 2022r.

Publikacja 2022 r.