Komunikat

Drodzy Słuchacze TUTW,

ufamy, że mimo trudnych i niebezpiecznych czasów macie się dobrze.

Trzymajmy się razem! Nie dajmy się!

Docierają do nas pytania i wątpliwości dotyczące zasadności płacenia składek członkowskich w sytuacji, gdy nie możemy uczestniczyć w zajęciach bezpośrednio. Otóż, podpisując deklarację przynależności do stowarzyszenia TUTW zobowiązaliśmy się do płacenia składek członkowskich, co jest oznaką przynależności do wspólnoty, która, żeby istnieć, musi ponosić pewne koszty, o których potem.

Jesteśmy stowarzyszeniem, które nie świadczy usług, za które trzeba płacić. TUTW to organizacja non profitnie zarabiamy, utrzymujemy się wyłącznie ze składek członkowskich i możliwych dotacji.

Nasza ucząca się wspólnota stanęła na progu kryzysu – niestety bardzo wielu członków TUTW nie opłaciło składek członkowskich. Bez wpłat, nie będzie wspólnoty, która istnieje od ponad 30 lat. Nie możemy pozwolić, aby Stowarzyszenie, które na stałe wpisało się w przestrzeń edukacyjną regionu przestało istnieć!

Przypominamy, że Statut w § 10 punkt 1 oraz §11, punkt 1c zobowiązuje nas do składki.  Stowarzyszenie TUTW stwarza jedynie warunki dające możliwość uczestniczenia w różnych formach aktywności intelektualnej, artystycznej i ruchowej. Na początku pandemii stworzyliśmy platformę, na której moglibyśmy wspólnie uczestniczyć w wykładach, zajęciach, lektoratach, czy organizować inne formy spotkań, ale ta forma aktywności on-line nie została przez Was zaakceptowana.

Obniżyliśmy – czasowo – składkę semestralną o połowę (20,-zł), pomimo tego, że miesięczne koszty, np. opłaty za biuro, księgowość, są nadal aktualne. Około pięciuset naszych słuchaczy to rozumie i regularnie opłaca składki. Nie możemy pozwolić, aby tylko oni ponosili ciężar przetrwania TUTW – to po prostu nie jest w porządku. Zgodnie ze statutem, zaleganie ze składkami więcej niż 2 semestry decyduje o skreśleniu z listy członków stowarzyszenia – § 13, punkt 2b. Będzie nam niezmiernie przykro podejmować tak trudne decyzje, jakimi są skreślania z listy członków.

Współodpowiedzialność za losy TUTW wyrażona także w postaci opłacania składki, daje nam nadzieję, że gdy sytuacja pozwoli, wrócimy do poprzednich form pracy, a tymczasem wpłatami dajecie nam znak, że jesteście gotowi do odbioru naszej oferty edukacyjno-kulturalnej on-line, którą raz jeszcze – wraz z nowym semestrem -zaproponujemy. Podejmiemy zatem ponownie próbę uruchomienia tej platformy, aby stale mieć kontakt z tym, co nowe, ciekawe i mądre.

Bądźmy razem!

Zarząd TUTW

Zaglądajcie na www.tutw.org

Publikacja 5 lutego 2021