Opiekun sekcji: Jerzy Walkowski

telefon: 504 803 306

Spotkania odbywają się w czwartki o godz. 10:00 przy fontannie Cosmopolis na Pl. Rapackiego.

Zasady uczestnictwa w Sekcji

 1. Członkami Sekcji Rowerowej mogą być słuchacze TUTW, którzy mają uregulowane zobowiązania
    finansowe za dany semestr.
 2. Uczestnictwo jest dobrowolne, wymaga jedynie zgłoszenia swojej aktywności opiekunowi sekcji.
 3. Warunkiem uczestnictwa w wyjazdach jest:
  a) własny rower, sprawny pod względem technicznym, zapewniający bezpieczna jazdę i odpowiednio
    wyposażony, w tym w zapasową dętkę i pompkę,
  b) kask rowerowy, żółta kamizelka z elementami odblaskowymi
 4. Uczestnik Wycieczki zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach
     publicznych oraz ścieżkach rowerowych według zasad określonych przepisami w prawie o ruchu drogowym.
 5.Wycieczki rowerowe odbywają się w każdy czwartek(dni robocze), zbiórka uczestników o godzinie 10.00
    koło fontanny Cosmopolis oraz wskazanych i 
uzgodnionych miejscach pośrednich.
 6.Trasę wycieczki, punkty spotkań pośrednich oraz odpoczynków, prowadzącego oraz zamykającego grupę,
    ustala i wyznacza opiekun sekcji.
 7.Podczas wycieczki od jej uczestników oczekuje się stosowania do znaków drogowych, wykonywania
    bezpiecznych manewrów rowerem , zachowania odpowiedniego odstępu do poprzednika, reagowanie
    na sygnały prowadzącego i zamykającego grupę lub opiekuna sekcji.
 8.Wycieczka odbywa się w jednej grupie a w przypadku więcej niż 20 osób w dwóch grupach.
 9.Wycieczka trwa od czasu wyjazdu z ustalonego punktu początkowego do punktu końcowego
    a w przypadkach konieczności chwilowego lub stałego 
opuszczenia grupy przez uczestnika należy fakt ten
    zgłosić opiekunowi sekcji.
10.W przypadku gdy nie będą spełnione przez uczestników powyższe  wymagania organizacyjne i techniczne
     opiekun sekcji ma prawo zwrócić uwagę lub 
wykluczyć daną osobę z uczestnictwa w wycieczce.
11.Zaleca się, aby uczestnicy ubezpieczyli się w ramach OC. 
 

Turysta senior w TUTW

Sezon 2015
 

Czytaj więcej...

Trzeci Wiek na rowerach

Sekcja aktualnie liczy 20 osób.
Sezon rozpoczęliśmy 13 marca a zakończyliśmy 20 listopada 2014 roku. Ogółem przejechaliśmy około 2000 km.
Wybieraliśmy trasy różne, krótsze i bardziej wymagające m.in. ”Toruń–Czerniewice–Brzoza–Otłoczyn–Wołuszewo–Ciechocinek–Toruń”,„Toruń–Łubianka-Bierzgłowo-Łążyn-Czarne Błota–Toruń”,
„Toruń–Małgorzatowo–Lubicz–Dolina Drwęcy–Młyniec–Józefowo–Lulkowo–Mięrzynek–Krobia-Lubicz–Toruń”.  
Była również trasa łączona; pociągiem do Chełmży, a z Chełmży na rowerach przez Nawrę, Biskupice, Lubiankę, Barbarkę do Torunia .
Przy okazji zwiedzaliśmy parki krajobrazowe i zabytki takie jak: Zamek Bierzgłowski i Kapliczkę zamkową, Pałac i Kapliczka pałacową w Turznie, Pałac Szczanieckich, Kościół z XIV wieku w Nawrze, Kościół z XIV wieku w Biskupicach, Dworek w Lulkowie, Kościół drewniany w Małej Nieszawce i Katedrę w Chełmży.
 
Jazda rowerem to nie tylko rekreacja, ale również możliwość podziwiania piękna przyrody oraz zabytków często nieznanych, zapomnianych, a znajdujących się tuż obok nas.
Zbliża się kolejny sezon, więc zapraszamy sympatyków wypraw rowerowych do naszego grona i wspólnego spędzania czasu.
Walkowski Jerzy
Obserwatorium astronomiczne w Piwnicach       Chwila odpoczynku na trasie
Obserwatorium astronomiczne w Piwnicach                                  Chwila odpoczynku na trasie

Na zamku Bierzgłowkim Przed pałacem romantycznym w Turznie
Na Zamku Bierzgłowskim                                                         Przed Pałacem Romantycznym w Turznie
Publikacja 20 lutego 2015