PLAN ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

K. Wójcik  Krystyna Wójcik

                                           Opiekun Sekcji Języków Obcych i Zajęć Komputerowych

 

REGULAMIN

Sekcji Języków Obcych i Zajęć Komputerowych w TUTW

 

1

Uczestnikiem zajęć z języków obcych i zajęć komputerowych może być każdy Słuchacz, który ma uregulowane składki

członkowskie.

 

2

Słuchacze biorący udział w zajęciach mają do wyboru następujące poziomy nauki:

- poziom elementarny (od podstaw),

- poziom podstawowY

- poziom średnio-zaawansowany,

- poziom zaawansowany.

 

3

Słuchacz ma prawo dowolnego wyboru grupy kierując się:

- poziomem grupy,

- osobą prowadzącego zajęcia,

- terminem zajęć.

 

4

Wybór grupy Słuchacz potwierdza wpłatą za zajęcia u grupowych. Opłatę należy uiścić najpóźniej na trzecich zajęciach

wybranej grupy.

 

5

Jeżeli Słuchacz - po dokonaniu wyboru grupy - zmienia swoja decyzję ( np. chce się przenieść z różnych powodów do

innej grupy), nie ma prawa do zwrotu poniesionych kosztów, chyba, że wskaże na swoje miejsce innego Słuchacza

z którym bezpośrednio się rozlicza.

 

6

Słuchacze nie mają prawa do zwrotu opłaty w przypadku gdy zajęcia komputerowe nie zostały przeprowadzone z powodu:

- choroby prowadzącego,

- wystąpienia przyczyny o charakterze technicznym - np. brak prądu, usterek technicznych, itp.

Koszty zostają zmniejszone w następnym semestrze.

 

7

W przypadku choroby lektora języków obcych, zajęcia muszą być przeprowadzone w innym terminie, a obowiązek

uzgodnienia terminu należy do prowadzącego.

 

8

Słuchacze w wyjątkowych sytuacjach mają możliwość dopisania się do grupy w trakcie trwania zajęć w semestrze.

Warunkiem dopisania jest wykazanie przez Słuchacza:

  • poziomu umiejętności Słuchacza odpowiadającego poziomowi grupy - decyzję podejmuje prowadzący,
  • liczebność grupy jest tak niska, że zagraża jej likwidacja.

Słuchacz obowiązany jest do uregulowania opłaty najpóźniej na drugich zajęciach.

 

9

Zajęcia kończą się w tygodniu oficjalnego zakończenia roku akademickiego.

 

10

Przedłużenie zajęć wymaga uzgodnienia z prowadzącym oraz uiszczenia ewentualnej dodatkowej opłaty za najem sali.

 

11

Grupowi sporządzają listy Słuchaczy zawierające: imię i nazwisko, nr legitymacji oraz dowód wpłaty i przekazują księgowości

TUTW (wzór dokumentu do pobrania w biurze TUTW, pok. nr 14).

 

12

Ostateczny termin wpłat za zajęcia podany jest w każdym semestrze.

 

13

Wpłaty dokonywane są na r-k bankowy 02 1540 1304 2035 5544 5846 0001 w Banku Ochrony Środowiska.

 

14

Niniejszy regulamin obowiązuje uczestników wszystkich grup językowych i zajęć komputerowych.

 


 

 Harmonogram na I semestr 2018/2019

 ####

Zajęcia odbywają się na Wydziale Humanistycznym,

Harmonijka

ul. Fosa Staromiejska 1a. sala nr 6

 

 

Prowadząca : Katarzyna Iwanowska

 

Poniedziałek

godz. 15-16.00

Grupa nr 2 - poziom średnio zaawansowany. (3 wolne miejsca).

        Grupowa :Grażyna Rychert

 

Godz. 16-17.00

Grupa nr 1- poziom zaawansowany: nowo zapisani słuchacze*

 

Wtorek

Godz.15-16.00

Grupa nr 3 - poziom średnio zaawansowany.( 5 wolnych miejsc).

Grupowa: Krystyna Gutkowska

 

Godz. 16-17.00

Grupa nr 4 - poziom średnio zaawansowany

Grupowy: Adam Wincek

 

Środa

Godz. 15-16.00

Grupa nr 5 - poziom średnio zaawansowany

Grupowa: Anna Kułakowska

 

 

Prowadząca: Joanna Mińko Dobrzyńska

 

Wtorek

Godz.17-18.00

Grupa nr 1- poziom elementarny . Nowo zapisani słuchacze*

 

 ####

Zajęcia odbywają się na Wydziale Filologicznym

ul. Fosa Staromiejska 3. sala nr 217

 

Prowadząca: Joanna Mińko Dobrzyńska

 

Piątek

Godz.15 -16.00

Grupa nr 2 - poziom podstawowy. Nowo zapisani słuchacze*

 

Godz. 16 -17.00

Grupa nr 3 - poziom podstawowy. Nowo zapisani słuchacze*

 

* Grupowi zastaną podani w terminie późniejszym

 

Publikacja 28 października 2018