PLAN ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

K. Wójcik  Krystyna Wójcik

                                           Opiekun Sekcji Języków Obcych i Zajęć Komputerowych

 

REGULAMIN

Sekcji Języków Obcych i Zajęć Komputerowych w TUTW

 

1

Uczestnikiem zajęć z języków obcych i zajęć komputerowych może być każdy Słuchacz, który ma uregulowane składki

członkowskie.

 

2

Słuchacze biorący udział w zajęciach mają do wyboru następujące poziomy nauki:

- poziom elementarny (od podstaw),

- poziom podstawowY

- poziom średnio-zaawansowany,

- poziom zaawansowany.

 

3

Słuchacz ma prawo dowolnego wyboru grupy kierując się:

- poziomem grupy,

- osobą prowadzącego zajęcia,

- terminem zajęć.

 

4

Wybór grupy Słuchacz potwierdza wpłatą za zajęcia u grupowych. Opłatę należy uiścić najpóźniej na trzecich zajęciach

wybranej grupy.

 

5

Jeżeli Słuchacz - po dokonaniu wyboru grupy - zmienia swoja decyzję ( np. chce się przenieść z różnych powodów do

innej grupy), nie ma prawa do zwrotu poniesionych kosztów, chyba, że wskaże na swoje miejsce innego Słuchacza

z którym bezpośrednio się rozlicza.

 

6

Słuchacze nie mają prawa do zwrotu opłaty w przypadku gdy zajęcia komputerowe nie zostały przeprowadzone z powodu:

- choroby prowadzącego,

- wystąpienia przyczyny o charakterze technicznym - np. brak prądu, usterek technicznych, itp.

Koszty zostają zmniejszone w następnym semestrze.

 

7

W przypadku choroby lektora języków obcych, zajęcia muszą być przeprowadzone w innym terminie, a obowiązek

uzgodnienia terminu należy do prowadzącego.

 

8

Słuchacze w wyjątkowych sytuacjach mają możliwość dopisania się do grupy w trakcie trwania zajęć w semestrze.

Warunkiem dopisania jest wykazanie przez Słuchacza:

  • poziomu umiejętności Słuchacza odpowiadającego poziomowi grupy - decyzję podejmuje prowadzący,
  • liczebność grupy jest tak niska, że zagraża jej likwidacja.

Słuchacz obowiązany jest do uregulowania opłaty najpóźniej na drugich zajęciach.

 

9

Zajęcia kończą się w tygodniu oficjalnego zakończenia roku akademickiego.

 

10

Przedłużenie zajęć wymaga uzgodnienia z prowadzącym oraz uiszczenia ewentualnej dodatkowej opłaty za najem sali.

 

11

Grupowi sporządzają listy Słuchaczy zawierające: imię i nazwisko, nr legitymacji oraz dowód wpłaty i przekazują księgowości

TUTW (wzór dokumentu do pobrania w biurze TUTW, pok. nr 14).

 

12

Ostateczny termin wpłat za zajęcia podany jest w każdym semestrze.

 

13

Wpłaty dokonywane są na r-k bankowy 02 1540 1304 2035 5544 5846 0001 w Banku Ochrony Środowiska.

 

14

Niniejszy regulamin obowiązuje uczestników wszystkich grup językowych i zajęć komputerowych.

 


 

 Harmonogram na II semestr 2018/2019

 ####

Zajęcia odbywaja się:

- na Wydziale Filologicznym, Fosa Staromiejska 3, sala nr 217,

- na Wydziale Humanistycznym „ Harmonijka”, Fosa Staromiejska 1a, sala nr 6

 

 Prowadząca : Katarzyna Iwanowska

Zajęcia na Wydziale Humanistycznym - Harmonijka 

ul. Fosa Staromiejska 1a, sala nr 6 

Środa

Godz. 15-16.00

Grupa nr 5 - poziom średnio zaawansowany Grupowa: Elżbieta Pawska

Zajęcia odbywaja się w sali 217. na Wydziale Filologicznym

ul. Fosa Staromiejska 3

Środa

Godz.17.00-18.00

Grupa nr 2 – poziom średnio zaawansowany Grupowa: Hanna Wakulak

Czwartek

Godz.15.00-16.00

Grupa nr 3 – poziom średnio zaawansowany Grupowa: Dorota Kordus

Piątek

Godz. 13.00-14.00

Grupa nr 4 – poziom średnio zaawansowany Grupowy : Adam Wincek

Godz.14.00-15.00

Grupa nr 1 – poziom średnio zaawansowany Grupowa : Grażyna Rychert

##########

Prowadząca: Joanna Mińko- Dobrzyńska

Zajęcia odbywaja się w sali 217. na Wydziale Filologicznym

ul. Fosa Staromiejska 3

Piątek

Godz.15.00-16.00

Grupa nr 1- poziom podstawowy .   Grupowa: Anna Skrzypek

Godz. 16.00-17.00

Grupa nr 2 – poziom elementarny Grupowa : Elżbieta Stasiaczyk

 

Publikacja 2marca 2019

 

 

1