K. Wójcik  Krystyna Wójcik

                        Koordynator Sekcji Języków Obcych i Zajęć Komputerowych

 

REGULAMIN

Sekcji Języków Obcych i Zajęć Komputerowych w TUTW

1

Uczestnikiem zajęć z języków obcych i zajęć komputerowych może być każdy Słuchacz, który ma uregulowane składki

członkowskie.

2

Słuchacze biorący udział w zajęciach mają do wyboru następujące poziomy nauki:

– poziom elementarny (od podstaw),

– poziom podstawowY

– poziom średnio-zaawansowany,

– poziom zaawansowany.

3

Słuchacz ma prawo dowolnego wyboru grupy kierując się:

– poziomem grupy,

– osobą prowadzącego zajęcia,

– terminem zajęć.

4

Wybór grupy Słuchacz potwierdza wpłatą za zajęcia u grupowych. Opłatę należy uiścić najpóźniej na trzecich zajęciach

wybranej grupy.

5

Jeżeli Słuchacz – po dokonaniu wyboru grupy – zmienia swoja decyzję ( np. chce się przenieść z różnych powodów do

innej grupy), nie ma prawa do zwrotu poniesionych kosztów, chyba, że wskaże na swoje miejsce innego Słuchacza

z którym bezpośrednio się rozlicza.

6

Słuchacze nie mają prawa do zwrotu opłaty w przypadku gdy zajęcia komputerowe nie zostały przeprowadzone z powodu:

– choroby prowadzącego,

– wystąpienia przyczyny o charakterze technicznym – np. brak prądu, usterek technicznych, itp.

Koszty zostają zmniejszone w następnym semestrze.

7

W przypadku choroby lektora języków obcych, zajęcia muszą być przeprowadzone w innym terminie, a obowiązek

uzgodnienia terminu należy do prowadzącego.

8

Słuchacze w wyjątkowych sytuacjach mają możliwość dopisania się do grupy w trakcie trwania zajęć w semestrze.

Warunkiem dopisania jest wykazanie przez Słuchacza:

  • poziomu umiejętności Słuchacza odpowiadającego poziomowi grupy – decyzję podejmuje prowadzący,
  • liczebność grupy jest tak niska, że zagraża jej likwidacja.

Słuchacz obowiązany jest do uregulowania opłaty najpóźniej na drugich zajęciach.

9

Zajęcia kończą się w tygodniu oficjalnego zakończenia roku akademickiego.

10

Przedłużenie zajęć wymaga uzgodnienia z prowadzącym oraz uiszczenia ewentualnej dodatkowej opłaty za najem sali.

11

Grupowi sporządzają listy Słuchaczy zawierające: imię i nazwisko, nr legitymacji oraz dowód wpłaty i przekazują księgowości

TUTW (wzór dokumentu do pobrania w biurze TUTW, pok. nr 14).

12

Ostateczny termin wpłat za zajęcia podany jest w każdym semestrze.

13

Wpłaty dokonywane są na r-k bankowy 02 1540 1304 2035 5544 5846 0001 w Banku Ochrony Środowiska.

14

Niniejszy regulamin obowiązuje uczestników wszystkich grup językowych i zajęć komputerowych.

====================================================================================

Ramowy harmonogram

zajęć Komputerowych w I semestrze 2019/2020.

 

Zajęcia odbywaja się:

(1) na Wydziale Filologicznym, Fosa Staromiejska 3, sala nr 217,

(2) na Wydziale Humanistycznym „Harmonijka”, Fosa Staromiejska 1a, sala nr 6,

 

Prowadząca: Katarzyna Iwanowska

I. Wydział Humanistyczny ( Harmonijka) (2)

1. Wtorek

Godz. 16.30 - 17.30 Grupa nr 1 - Poziom średnio zaawansowany. - Grupowy: Adam Wincek

2. Wtorek

Godz.17.30 - 18.30 Grupa nr 2- Poziom średnio zaawansowany. - Grupowa: Maria Pełczyńska

3. Środa

Godz.15.00 - 16.00 Grupa nr 3 - Poziom średnio zaawansowany. - Grupowa: Grażyna Rychert

 

II. Wydział Filologiczny (1)

4.Piątek

Godz.13.30 - 14.30 Grupa nr 4 - Poziom średnio zaawansowany. - Grupowa: Barbara Dahm

Godz. 14.30 - 15.30 * Grupa nr 5 - Poziom zaawansowany. - Grupowa: Teresa Tarasiewicz

 

Prowadząca: Joanna Mińko - Dobrzyńska

I. Wydział Humanistyczny „Harmonijka”, Fosa Staromiejska 1a, sala nr 6,

1. Czwartek

Godz.15.30 - 16.30 * Grupa nr 8 -Poziom zaawansowany - Grupowa Anna Skrzypek

 

II. Wydział Filologiczny (1)

1. Piątek

Godz.15.30 - 16.30 * Grupa nr 6 -Poziom podstawowy - Grupowy Ryszard Wasilewski

Godz.16.30 - 17.30 *  Grupa nr 7 - Poziom podstawowy - Grupowy Jerzy Ćwik

 

                                                              * tym kolorem oznaczone są nowe grupy

PLAN ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

 

 Harmonogram na II semestr 2018/2019

czytaj więcej

Latarnicy

Latarnicy Polski Cyfrowej-wolontariusze TUTW prowadzą bezpłatnie spotkania,
na których tłumaczą słuchaczom naszego Uniwersytetu co to jest internet
i dlaczego w dzisiejszych czasach jest on niezbędny.
Czytaj  więcej w zakładce zajęcia--sekcja komputerowa.
Publikacja 16 listopada 2013

1