HARMONOGRAM LEKTORATÓW

 

K. Wójcik  Krystyna Wójcik

                                           Opiekun Sekcji Języków Obcych i Zajęć Komputerowych

 

REGULAMIN

Sekcji Języków Obcych i Zajęć Komputerowych w TUTW

 

1

Uczestnikiem zajęć z języków obcych i zajęć komputerowych może być każdy Słuchacz, który ma uregulowane składki

członkowskie.

2

Słuchacze biorący udział w zajęciach mają do wyboru następujące poziomy nauki: 

- poziom elementarny (od podstaw),

- poziom podstawowy

- poziom średnio-zaawansowany,

- poziom zaawansowany.

3

Słuchacz ma prawo dowolnego wyboru grupy kierując się:

- poziomem grupy,

- osobą prowadzącego zajęcia,

- terminem zajęć.

4

Wybór grupy Słuchacz potwierdza wpłatą za zajęcia u grupowych. Opłatę należy uiścić najpóźniej na trzecich zajęciach

wybranej grupy. 

5

Jeżeli Słuchacz - po dokonaniu wyboru grupy - zmienia swoja decyzję ( np. chce się przenieść z różnych powodów do innej

grupy), nie ma prawa do zwrotu poniesionych kosztów, chyba, że wskaże na swoje miejsce innego Słuchacza z którym

bezpośrednio się rozlicza. 

6

Słuchacze nie mają prawa do zwrotu opłaty w przypadku gdy zajęcia komputerowe nie zostały przeprowadzone z powodu:

- choroby prowadzącego,

- wystąpienia przyczyny o charakterze technicznym - np. brak prądu, usterek technicznych, itp.

Koszty zostają zmniejszone w następnym semestrze.

7

W przypadku choroby lektora języków obcych, zajęcia muszą być przeprowadzone w innym terminie, a obowiązek uzgodnienia

terminu należy do prowadzącego.

8

Słuchacze w wyjątkowych sytuacjach mają możliwość dopisania się do grupy w trakcie trwania zajęć w semestrze.

Warunkiem dopisania jest wykazanie przez Słuchacza:

  • poziomu umiejętności Słuchacza odpowiadającego poziomowi grupy - decyzję podejmuje prowadzący,
  • liczebność grupy jest tak niska, że zagraża jej likwidacja.

Słuchacz obowiązany jest do uregulowania opłaty najpóźniej na drugich zajęciach. 

9

Zajęcia kończą się w tygodniu oficjalnego zakończenia roku akademickiego. 

10

Przedłużenie zajęć wymaga uzgodnienia z prowadzącym oraz uiszczenia ewentualnej dodatkowej opłaty za najem sali.

11

Grupowi sporządzają listy Słuchaczy zawierające: imię i nazwisko, nr legitymacji oraz dowód wpłaty i przekazują księgowości

TUTW (wzór dokumentu do pobrania w biurze TUTW, pok. nr 14). 

12

Ostateczny termin wpłat za zajęcia podany jest w każdym semestrze. 

13

Wpłaty dokonywane są na r-k bankowy 02 1540 1304 2035 5544 5846 0001 w Banku Ochrony Środowiska.

14

Niniejszy regulamin obowiązuje uczestników wszystkich grup językowych i zajęć komputerowych.

 


 

Harmonogram

 zajęć języków obcych w roku akademickim 2018/2019

  SEMESTR  II

 

Uwaga:

> Wszystkie zajęcia odbywają się na Wydziale Teologii w sali nr 11, ul. Gagarina 37

 

JĘZYK ANGIELSKI: Lektor mgr Włodzimierz Szrajer

Wtorek

Grupa nr 1 - godz. 8.30-9.30 - poziom podstawowy. Grupowa: M. Jesionowicz

Grupa nr 2 - godz. 9.30-10.30 - poziom podstawowy. Grupowa: Roman Grobelny

Środa

Grupa nr 3 - godz. 9.00-10.00 - poziom podstawowy. Grupowa: Zofia Kierzkowska

Grupa nr 4 - godz. 10.00-11.00- poziom podstawowy. Grupowa: Ewa Gula

Grupa nr 5 - godz. 11.00-12.00- poziom średnio zaawansowany. Grupowa: M. Chmielewska

Grupa nr 6 - godz. 12.15-13.15 -poziom podstawowy. Grupowa: Maria Waryan

Czwartek:

Grupa nr 7 - godz. 9.30 - 10.30 - poziom średnio zaawansowany. Grupowa:Bożena Korzeniowska - Szudy

Grupa nr 8 - godz. 10.30 - 11.30 - poziom podstawowy. Grupowa: Grażyna Kruszka

Grupa nr 9 - godz. 11.30 – 12.30 - poziom podstawowy. Grupowa: Teresa Piechota

Piątek:

Grupa nr 11 - godz.    8.30 - 9.30 - poziom podstawowy. Grupowa: Krystyna Palińska

Grupa nr 12 – godz.   9.30- 10.30 - poziom podstawowy. Grupowa: Irena Traczykowska

Grupa nr 13 - godz. 10.30- 11.30 - poziom podstawowy. Grupowy: Grzegorz Orłowski

Grupa nr 14 - godz. 11.30 -12.30 - poziom podstawowy. Grupowa: Marianna Stępień

 

JĘZYK ANGIELSKI: Lektor mgr Maria Karłowska

Piątek

Grupa nr 1 - godz.12.30-14.00 - poziom podstawowy. Grupowa: Teresa Kobosiewicz

 

JĘZYK HISZPAŃSKI: Lektor mgr Maria Karłowska

Środa

Grupa nr 2 - godz.8.00 - 9.00 - poziom zaawansowany. Grupowa: Maria Długosz - Życzko

Czwartek

Grupa nr 3 - godz.13.00 - 14.00 - poziom średnio zaawansowany. Grupowa: Ewa Ociesa

Grupa nr 2 - godz.14.00 - 15.00 - poziom średnio zaawansowany. Grupowa: Ewa Stefańska 
 

Piątek

Grupa nr 4 - godz.13.30-14.30 - poziom elementarny (nowo przyjęci słuchacze).

 

JĘZYK NIEMIECKI: Lektor mgr Beata Buller

Wtorek

Grupa nr 2- godz. 14.30- 15.30 - poziom średnio zaawansowany. Grupowy: Tadeusz Kuflewski

Grupa nr 5 - godz. 15.30-16.30 - poziom średnio zaawansowany. Grupowa: Krzysztofa Jaroszewska

Grupa nr 3 - godz. 16.30-17.30 - poziom średnio zaawansowany. Grupowy Stefan Nikiel

Środa

Grupa nr 4 - godz. 13.30-14.30 - poziom średnio zaawansowany. Grupowa: Mariola Kiełczewska

Grupa nr 6 - godz. 14.30-15.30 - poziom podstawowy. Grupowa: Teresa Sacha

Czwartek

Grupa nr 1 - godz. 15.00-16.00 - poziom zaawansowany. Grupowa: Wiesława Grobelska

Grupa nr 7 - godz. 16.00-17.00 - poziom podstawowy. Grupowa: Małgorzata Dobrowolska

 

JĘZYK NIEMIECKI: Lektor mgr Krystyna Wójcik

Wtorek

Grupa nr 8 godz. 12.00-13.00 - poziom elementarny. Grupowa: Elżbieta Stasiaczyk

 

JĘZYK ROSYJSKI: Lektor mgr Krystyna Wójcik

Wtorek

Grupa nr 1 - godz. 13.00-14. 00 - poziom podstawowy. Grupowa: Maria Waryan

 

JĘZYK WŁOSKI: Lektor Davide Jori

Poniedziałek

Grupa nr 1 - godz. 10.00-12.00 - poziom podstawowy. Grupowa: Jolanta Lisińska

 

JĘZYK FRANCUSKI: Lektor mgr Alicja Cwalińska

Wtorek

Grupa nr 1 - godz. 10.30-12.00 - poziom zaawansowany. Grupowa: Jadwiga Płońska

 

Publikacja 2 marca 2019

 

1