K. Wójcik  Krystyna Wójcik

                        Koordynator Sekcji Języków Obcych i Zajęć Komputerowych

 

REGULAMIN

Sekcji Języków Obcych i Zajęć Komputerowych w TUTW

1

Uczestnikiem zajęć z języków obcych i zajęć komputerowych może być każdy Słuchacz, który ma uregulowane składki

członkowskie.

2

Słuchacze biorący udział w zajęciach mają do wyboru następujące poziomy nauki:

– poziom elementarny (od podstaw),

– poziom podstawowY

– poziom średnio-zaawansowany,

– poziom zaawansowany.

3

Słuchacz ma prawo dowolnego wyboru grupy kierując się:

– poziomem grupy,

– osobą prowadzącego zajęcia,

– terminem zajęć.

4

Wybór grupy Słuchacz potwierdza wpłatą za zajęcia u grupowych. Opłatę należy uiścić najpóźniej na trzecich zajęciach

wybranej grupy.

5

Jeżeli Słuchacz – po dokonaniu wyboru grupy – zmienia swoja decyzję ( np. chce się przenieść z różnych powodów do

innej grupy), nie ma prawa do zwrotu poniesionych kosztów, chyba, że wskaże na swoje miejsce innego Słuchacza

z którym bezpośrednio się rozlicza.

6

Słuchacze nie mają prawa do zwrotu opłaty w przypadku gdy zajęcia komputerowe nie zostały przeprowadzone z powodu:

– choroby prowadzącego,

– wystąpienia przyczyny o charakterze technicznym – np. brak prądu, usterek technicznych, itp.

Koszty zostają zmniejszone w następnym semestrze.

7

W przypadku choroby lektora języków obcych, zajęcia muszą być przeprowadzone w innym terminie, a obowiązek

uzgodnienia terminu należy do prowadzącego.

8

Słuchacze w wyjątkowych sytuacjach mają możliwość dopisania się do grupy w trakcie trwania zajęć w semestrze.

Warunkiem dopisania jest wykazanie przez Słuchacza:

  • poziomu umiejętności Słuchacza odpowiadającego poziomowi grupy – decyzję podejmuje prowadzący,
  • liczebność grupy jest tak niska, że zagraża jej likwidacja.

Słuchacz obowiązany jest do uregulowania opłaty najpóźniej na drugich zajęciach.

9

Zajęcia kończą się w tygodniu oficjalnego zakończenia roku akademickiego.

10

Przedłużenie zajęć wymaga uzgodnienia z prowadzącym oraz uiszczenia ewentualnej dodatkowej opłaty za najem sali.

11

Grupowi sporządzają listy Słuchaczy zawierające: imię i nazwisko, nr legitymacji oraz dowód wpłaty i przekazują księgowości

TUTW (wzór dokumentu do pobrania w biurze TUTW, pok. nr 14).

12

Ostateczny termin wpłat za zajęcia podany jest w każdym semestrze.

13

Wpłaty dokonywane są na r-k bankowy 02 1540 1304 2035 5544 5846 0001 w Banku Ochrony Środowiska.

14

Niniejszy regulamin obowiązuje uczestników wszystkich grup językowych i zajęć komputerowych.

=================================================================================

Ramowy harmonogram

zajęć języków obcych w roku akademickim 2019/2020.

SEMESTR I

Uwaga:

  • Wszystkie zajęcia odbywają się na Wydziale Teologii w sali nr 11, ul. Gagarina 37
  • Kolorem czerwonym zaznaczone są nowe grupy. Zajęcia rozpoczynają się od listopada.
  • Zapisy do nowych grup odbywają się w Biurze TUTW ul. Gagarina 37/14 do 30 października.
  • Spotkanie organizacyjne 30.X.o godz. 17.00 Aula Magna, ul. Gagarina 37 I piętro

 

JĘZYK ANGIELSKI: Lektor: mgr Włodzimierz Ulatowski

Poniedziałek

Grupa nr 16 – godz. 8.00 - 9.00 - poziom elementarny *

Grupa nr 17 – godz. 9.00 - 10.00 - poziom podstawowy *

Wtorek

Grupa nr 1 - godz. 8.30 - 9.30 - poziom podstawowy. Grupowa: M. Jesionowicz

Grupa nr 2 - godz. 9.30 - 10.30 - poziom podstawowy. Grupowy: Roman Grobelny

Środa

Grupa nr 18 - godz. 8.00 - 9.00 -  poziom średnio zaawansowany*

Grupa nr 3 - godz. 9.00 - 10.00 - poziom podstawowy. Grupowa:  Zofia Kierzkowska

Grupa nr 4 - godz. 10.00 - 11.00 - poziom podstawowy. Grupowa: Ewa Gula

Grupa nr 5 - godz. 11.15 - 12.15 - poziom  elementarny*

Grupa nr 6 - godz. 12.15 - 13.15 - poziom podstawowy. Grupowa: Maria Waryan

Czwartek

Grupa nr 7 - godz. 9.00 - 10.00 - poziom średnio zaawansowany .Grupowa: Bożena Korzeniowska - Szudy

Grupa nr 8 - godz. 10.00 - 11.00 - poziom podstawowy. Grupowa: Grażyna Kruszka

Grupa nr 9 - godz. 11.00 - 12.00 - poziom podstawowy. Grupowa: Teresa Piechota

Piątek

Grupa nr 10 - godz. 8.30 - 9.30 - poziom podstawowy. Grupowa: Krystyna Palińska

Grupa nr 12 - godz. 9.30 - 10.30 - poziom podstawowy .Grupowa: Irena Traczykowska

Grupa nr 13 - godz. 10.30 - 11.30 - poziom podstawowy. Grupowy: Grzegorz Orłowski

Grupa nr 14 - godz. 11.45 - 12.45 - poziom podstawowy. Grupowa: Marianna Stępień

Grupa nr 15 - godz. 12.45 - 13.45 - poziom zaawansowany Grupowa: Ewa Ociesa

Grupa nr 11 - godz. 13.45 - 14.45 - poziom podstawowy*

 

JĘZYK HISZPAŃSKI: Lektor: mgr Ramon Diez Galan

Wtorek

Grupa nr 4 - godz. 16.15 - 17.15 - poziom podstawowy*

Czwartek

Grupa nr 1 - godz. 12.00 - 13.00 - poziom zaawansowany. Grupowa: Maria Długosz - Życzko

Grupa nr 3 - godz. 13.00 - 14.00 - poziom średnio zaawansowany. Grupowa: Ewa Ociesa

Grupa nr 2 - godz. 14.00 - 15.00 - poziom średnio zaawansowany. Grupowa: Ewa Stefańska

 

JĘZYK NIEMIECKI: Lektor: mgr Beata Buller

Poniedziałek

Grupa nr 2 godz. 14.00 - 15.30 - poziom średnio zaawansowany. Grupowy: T.Kuflewski

Wtorek

Grupa nr 5 - godz. 15.15 - 16.15 - poziom średnio zaawansowany. Grupowa: Krz. Jaroszewska

Środa

Grupa nr 3 - godz. 13.45 - 14.45 - poziom  zaawansowany*  

Grupa nr 6 - godz. 14.45 - 15.45 - poziom podstawowy. Grupowa: Teresa Sacha

Czwartek

Grupa nr 1 - godz. 15.15 - 16.15 - poziom zaawansowany. Grupowa: Wiesława Grobelska

Grupa nr 7 - godz. 16.15 - 17.15 - poziom podstawowy. Grupowa: Małgorzata Dobrowolska

Grupa nr 4 - godz. 17.15 - 18.15 - poziom średnio zaawansowany. Grupowa Mariola Kiełczowska

 

JĘZYK NIEMIECKI: Lektor : mgr Krystyna Wójcik

Wtorek

Grupa nr 8 - godz. 12.00 - 13.00 - poziom elementarny *

Grupa nr 9 - godz. 14.00 - 15.00 - poziom podstawowy *

 

JĘZYK ROSYJSKI:  Lektor : mgr Krystyna Wójcik

Wtorek

Grupa nr 1 - godz. 13.00 - 14.00 - poziom średnio zaawansowany. Grupowa: Maria Waryan.

 

JĘZYK WŁOSKI: Lektor: Davide Jori

Poniedziałek

Grupa nr 1 - godz. 10.00 - 12.00 - poziom podstawowy. Grupowa: Jolanta Lisińska

Grupa nr 2 - godz. 12.00 - 13.00 - poziom elementarny *

 

JĘZYK FRANCUSKI: Lektor: mgr Alicja Cwalińska

Poniedziałek

Grupa nr 2 - godz.13.00 - 14.00 - poziom podstawowy *

Wtorek

Grupa nr 1 - godz.11.30 - 12.00 - poziom podstawowy. Grupowa: Jadwiga Płońska

 

* Nazwiska grupowych zostaną podane w listopadzie

HARMONOGRAM LEKTORATÓW

 

Harmonogram

 zajęć języków obcych w roku akademickim 2018/2019

czytaj więcej

1