Mamy w swoim gronie dziesięciolatka.

Tak. To prawda. Minęło właśnie 10 lat od kiedy chór TUTW postawił pierwsze kroki.
Pomysłodawczynią, czyli matką, była Irena Podlewska.
Natomiast akuszerką, ówczesna wiceprezes Zarządu TUTW Barbara Czerwińska.
Pierwsze małe kroczki w 2003 roku chór stawiał w składzie: Krystyna Garczyńska, Aniela Gorczyca,
Anna Jarońska, Jolanta Jasińska, Barbara Klonowska, Irena Podlewska, Urszula Rudnicka, Liliana Weber,
Joanna Wrzesińska i Krystyna Ziemlewska. Ale przez 10 lat tworzyły go 74 osoby.
Pamiętamy także o tych, którzy odeszli.
Teraz chór MELODIA jest zespołem czterogłosowym i liczy 35 osób.

To potęga! Chór rozwija się!

Czytaj więcej...

„Kolorowy trzeci wiek” rozbudza ukryte marzenia.

Już po raz drugi odbył się konkurs plastyczny „ Kolorowy trzeci wiek”.
25 czerwca br. w oryginalnej scenerii „Róży Wiatrów” odbył się wernisaż prac nadesłanych na ten konkurs
oraz ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Różnorodna i radosna twórczość seniorów wypełniła salę.
Tym razem obejrzeliśmy 33 prace artystów z 9 UTW: Gdańska, Iławy, Mrągowa, Płocka, Bydgoszczy, Włocławka,
Chełmna, Ciechocinka i Torunia. Na sztalugach pojawiły się zaskakująco ciekawe i kolorowe prace.
Wśród obrazów znalazły się także witraże.

Czytaj więcej...

Spotkanie z Prezydentową Anną Komorowską

25 kwietnia krótką wizytę w Toruniu składał Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z Małżonką.
Byli oni przede wszystkim gośćmi UMK. Prezydent otworzył Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych
Technologii, a Pani Prezydentowa Anna Komorowska spotkała się ze słuchaczami Toruńskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.

Czytaj więcej...

Konferencja regionalna UTW

W dniach 10 - 11 października 2011 r. w Toruniu odbyła się konferencja regionalna UTW z województwa
kujawsko-pomorskiego, zorganizowana przez Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku. Patronat honorowy
nad konferencją objął Marszałek Województwa Kujawsko -Pomorskiego Piotr Całbecki.
Konferencja została sfinansowana ze środków programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Czytaj więcej...