Wykłady akademickie w II semestrze 2016/2017


6 marca
 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze TUTW


 
 13 marca
 
dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński prof. UKW
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
"Filozofia miłości"


 20 marca
 
dr hab. Małgorzata Grupa  prof. UMK
Instytut Archeologii UMK
"Koronki i wstążki - moda czy prestiż (XV-XIX wiek)"


 27 marca

dr hab. Małgorzata Grupa prof. UMK
Instytut Archeologii UMK
 „Groby i cmentarzyska - śmierć jako źródło wiedzy o życiu"
 
 3 kwietnia 
 
Roman Spandowski
emeryt, Adiunkt Instytutu Badań Literackich PAN 
" O wulgaryzmach" 
 
 24 kwietnia
 
Łukasz Wojnowski
lekarz, Prezes Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Rady Lekarskiej, lekarz
"O witaminie D3 "
 8 maja
 
prof. dr hab. Maria Lewicka
 Katedra Psychologii  UMK
 "Rola miejsca w życiu człowieka"
 
 15 maja
 
dr hab. Jarosław Dumanowski prof. UMK
Instytut Historii i Archiwistyki, Centrum Dziedzictwa Kulinarnego UMK 
"Historia żywienia"
 
 22 maja
 
dr hab. Wojciech Olszewski prof. UMK
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK
" O problemach z rozchwianą tożsamością kulturową, 
(przykład współczesnej Europy)”
 
 29 maja
 
dr Monika Staszewicz 
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
 w Olsztynie
"Ryzykowne zachowania młodzieży"   
 
 5 czerwca
 
Zakończenie roku akademickiego
Pokaz slajdów
Występ chóru MELODIA