Wykłady akademickie w II semestrze 2015/2016

7 marca

„Czy paradygmat polskiej poezji romantycznej jest przebrzmiałą pieśnią?”
prof. Grażyna Halkiewicz-Sojak
Instytut Literatury Polskiej UMK
oraz
występ chóru „Melodia” i sekcji poetyckiej TUTW


 
 
 14 marca

Walne Zgromadzenie Członków TUTW 4 kwietnia

„Zagadki Czesława Miłosza”
prof. Mirosław Supruniuk
Biblioteka Uniwersytecka UMK. Archiwum Emigracji 11 kwietnia    Uwaga!  Wykład odbędzie się w Auli WNEiZ przy ul.Gagarina 13A godz.16.20

„Polacy na Syberii – kwestia tożsamości”
prof. Wojciech Olszewski
Wydział Nauk Historycznych UMK 18 kwietnia

"Tradycja i nowoczesność Azji Południowo Wschodniej”
Remigiusz Stańczyk
Instytut Turystyczno-Edukacyjny25 kwietnia

„Nazwy osobowe i miejscowe oraz ich wzajemne związki”
Roman Spandowski
Emeryt, Adiunkt Instytutu Badań Literackich PAN9 maja
 
„Namibia – magia ludzi i przyrody”
Mariusz Wiński
Podróżnik 16 maja

„Architektura modernistyczna”
Marek Wieczorek
Wykładowca Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS 23 maja

„Polskie muzułmanki. Konwersja czy apostazja?”
dr Monika Ryszewska
Instytut Socjologii UMK
Występ Chóru „Melodia” i sekcji poetyckiej TUTW 30 maja

„Slumsy w miastach – w Polsce, Europie i na świecie”
prof. Daniela Szymańska
Wydział Nauk o Ziemi Studiów Miejskich UMK 6 czerwca

Zakończenie Roku Akademickiego – pokaz slajdów
Występ chóru „Melodia” i sekcji poetyckiej TUTW