Wykłady akademickie w II semestrze 2014/2015

2 marca
 
"Utracone dziedzictwo Emigracji Polskiej XX wieku"
Dr hab. Mirosław A. Supruniuk
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Archiwum Emigracji


 9 marca
 
„Islandia - okiem geologa”
Mariusz Wiński
Podróżnik


 16 marca

Walne Zgromadzenie Członków TUTW


 23 marca

„Bractwa kurkowe w Polsce na przykładzie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toruniu”
Józef Jarosz
Prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Toruniu


13 kwietnia

"Ziemia Święta czyli piąta ewangelia"
Prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski
Wydział Nauk Pedagogicznych UMK


20 kwietnia
 
„Płeć kulturowa (gender) w ujęciu socjologicznym i antropologicznym”
Dr Magdalena Bergmann
Trenerka, doradczyni zawodowa,
współpracowniczka Instytutu Socjologii UMK


27 kwietnia
 
Profilaktyka gerontologiczna: anormalne i optymalne starzenie się”
Dr Andrzej Mielczarek
Nauczyciel akademicki WSKSiM


4 maja
 
„Biblioterapia i czytelnictwo osób w wieku senioralnym”
Prof. dr hab. Bronisława Woźniczka - Paruzel
Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK


11 maja
 
„Miastocentryczny model gospodarki światowej”
Prof. dr hab. Daniela Szymańska
Wydział Nauk o Ziemi UMK


18 maja
 
„Wielki Smok – znaczenie Chin we współczesnym świecie”
Łukasz Kaczorek
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu


25 maja
 
„Dziwna wojna - działania Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i reakcja państw Zachodu”
Witold Jankowiak
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu


 1 czerwca

Zakończenie roku akademickiego
Występ chóru TUTW „Melodia” oraz pokaz multimedialny