Wolontariat - Bank Czasu

Inspiracją powstania w 2006 roku w Toruńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku sekcji wolontariatu
była idea łączenia pokoleń oraz wspieranie i pobudzanie energii społecznej seniorów.
Sekcja Wolontariat – Bank Czasu to odpowiedź na zapotrzebowanie słuchaczy TUTW w zakresie
integrowania się ze środowiskiem lokalnym, to również sposób aktywnego zwrócenia się w stronę ludzi
słabych, opuszczonych i potrzebujących pomocy, szczególnie dzieci i młodzieży.

Praca z młodzieżą i dziećmi jest świetną okazją do wymiany doświadczeń, wzajemnego uczenia się

oraz do utrwalania więzi między starszym i młodym pokoleniem. Wolontariat jest również źródłem
satysfakcji, z tego, że swoją wiedzę i umiejętności oraz bogate doświadczenie życiowe,
można wykorzystać w działaniach na rzecz innych.

Działalność wolontariacka Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku skierowana jest
do szeroko pojętej społeczności lokalnej. Nasi wolontariusze pracują zarówno na rzecz własnego
stowarzyszenia, jak i na rzecz innych stowarzyszeń, organizacji, instytucji i placówek samorządowych.
Wolontariusze z TUTW pracują w szkołach, domach dziecka, świetlicach osiedlowych i parafialnych,
placówkach opiekuńczych i terapeutycznych oraz w szpitalu dziecięcym. Pomagają przy projektach
i inicjatywach lokalnych, organizowanych przez inne stowarzyszenia np. „Dni Sąsiada” na Rubinkowie,
„Święto Bydgoskiego Przedmieścia”, „Świetlica na kółkach”, współpracują z Bankiem Żywności,
zbierając w sklepach żywność dla potrzebujących.


Od 2006 roku Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku w ramach sekcji Wolontariat – Bank Czasu
zrealizował wiele projektów skierowanych na rzecz środowiska lokalnego i szeroko pojętej współpracy
międzypokoleniowej. Najważniejsze z nich to: „Bank czasu seniora, juniora i dziecka”, „Sztafeta pokoleń”,
„Trzeci wiek w stronę społeczności lokalnej”, „Marzenia w migawce”, „Młodzi i starsi razem”.

W czerwcu 2011 roku za realizację projektu „Młodzi i starsi razem” Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku
został laureatem w konkursie „Wolontariat w Akcji”. Otrzymał dyplom, nagrodę pieniężną oraz list gratulacyjny
od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Opiekunka sekcji Stanisława Zielińska tak mówi o wolontariuszach z TUTW: „Nasi wolontariusze,
to ludzie, którzy bezinteresownie działają na rzecz innych – dają serce, uśmiech, dobre słowo,
poświęcają czas. Czynienie dobra oraz pochylenie się nad drugim człowiekiem jest dla nas źródłem
rozwoju osobistego, satysfakcji i radości. Kontakt i współpraca z innymi ludźmi, a szczególnie
z dziećmi i młodzieżą wnosi w nasze życie wiele radości optymizmu i satysfakcji”.

  
 2013 List gratulacyjny Wolontariat w akcji  2013 Dyplom Młodsi i starsi razem

                                          2013 Wolontariat Młodsi i starsi razem

2013 Młodzi i starsi razem małe   2013 Wolontaria Bank żywności

                                   2010 Plakat Marzenia w migawce