Zarząd

Anna Pluskota  •  Prezes Zarządu

 Wiceprezes ds organizacyjnych •  wakat


Krystyna Kuras - wiceprezes ds programowych   Krystyna Kuras  • 
Wiceprezes ds programowych


Hanna Osińska  •  Sekretarz

Małgorzata Chrzanowska  • 
Skarbnik

Krystyna Wójcik  •  Członek

Maria Nowakowska • Członek


Krystyna Lenska new   Krystyna Lenska  • 
Członek

Zofia Walkowska new   Zofia Walkowska  • 
Członek

Teresa Wasilewska new   Teresa Wasilewska  • 
Członek

Wojciech Buss  członek Zarządu   Wojciech Buss  • 
Członek